„Dílo především vystihuje současnou šumavskou problematiku. Jak už patrno podle názvu, jde o vážné a odborné upozornění i výzvu k řešení zoufalého stavu lesů. Šumavské lesy ve značnosti uschly a byly zředěny. Desítky kilometrů suchého lesa, zejména v centrálních částech a kolem státní hranice, uschly. Zejí a žalují!“ řekl Deníku Martan a dodal, že mnohé oblasti mají podobu metafyzického zmaru gigantických rozměrů s kritickým množstvím zaniklého lesního společenstva a rezavých hor.


„Lesům české Šumavy je nejhůře od dob roku 1870. Současný stav, to už není žádný neurčitý vývoj – stupeň poškození lesního fondu na území NP nemá v historii obdoby. Více než 50 procent lesů národního parku neplnících zcela funkci lesa, je ukázkou „výzkumného pracoviště“ s tragickým koncem. Patnáct roků veřejné debaty je dostatečné na zjištění toho, zda si občan objednává hnědou či zelenou Šumavu. Chtěl jsem pomoci, aby onen „spolumajitel“ veřejných lesů se také dozvěděl cenu zaplacenou za fascinující podívanou a hazardní péči o lesní ekosystémy,“ dodal Martan.
Knihu ocenil i profesor Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně Radomír Mrkva. „Publikace je neotřelým příspěvkem do vleklé diskuse, ideologické, mediálně populistické i odborné, která u nás již dlouho probíhá. Zvláštní tím, že na problém nazírá z pohledu „ducha krajiny,“ uvedl v recenzi Mrkva.


Neprodejnou publikaci, kterou vydala Komunita pro duchovní rozvoj – obecně prospěšná společnost Čkyně (64 stran) lze získat v městských a obecních informačních centrech v šumavském regionu, na informačních stáncích pořádaných vydavatelem; po domluvě na mobilním čísle 732 373 448 lze zaslat i poštou.

Ve čtvrtek zavítá na Šumavu ministr životního prostředí Martin Bursík, který se v Kašperských Horách setká se starosty šumavských obcí. Deník mu zde přetlumočí stanovisko svých čtenářů (zda proti kůrovci radikálně zasáhnout, či nikoli), které vzejde z ankety na stránkách www.klatovsky.denik.cz . Jaký máte názor na danou problematiku vy? Hlasujte.