Žije zde 324 obyvatel, a to včetně k ní patřících částí Nevděk, Rudoltice, Slavíkovice a Vílov. Samotný Černíkov má 147 obyvatel. Do základní školy dojíždějí děti do Kolovče, Kdyně a Klatov, do mateřské školy do sousedního Úsilova. Farností patří Černíkov a Rudoltice do Poleně, Vílov, Slavíkovice a nevděk do Slavíkovic. První písemná zpráva o obci Černíkov je z roku 1379.

Slavíkovice

První písemná zmínka o Slavíkovicích je z roku 1379, a to v Berním rejstříku Plzeňského kraje. Slavíkovice ve své historii byly centrem farního obvodu a sídlem fary. Na návsi na místě kaple připomínané v roce 1716 byl postaven v roce 1827 kostel sv. Josefa. V roce 1976 byly sloučeny s Černíkovem, částí obce Černíkov zůstaly i v 90. letech. nadále zůstaly Slavíkovice sídlem fary. Žije zde 87 obyvatel.

Rudoltice

Ves rozložená kolem protáhlé návsi s rybníčkem. Na návsi stojí pamětní kříž z roku 1873. Sejpky zachované pod vsí dodnes připomínají, že se na zdejším potoce rýžovalo zlato. První zmínka o obci je z roku 1379. V roce 1948 byla v Rudolticích zřízena měšťanská škola. Ta pak byla přemístěna do Černíkova. Rudoltice byly samostatnou obcí od roku 1850. V roce 1976 se sloučily s Černíkovem. Současný počet obyvatel je 39.

Vílov

První písemnou zmínku o vsi, nazývané v minulosti také Jílov, najdeme v roce 1231. Od roku 1850 byl Vílov samostatnou obcí s 244 obyvateli, která měla od roku 1924 dokonce i svůj sbor dobrovolných hasičů. V roce 1957 byl Vílov sloučen s Černíkovem. V současnosti zde žije 45 obyvatel.

Nevděk

Nevděk je nejmenší částí obce Černíkov. Poprvé se objevuje v písemných pramenech jako „ves nová Newdiek“ v roce 1584. V roce 1839 zde žilo v 6 domech 32 obyvatel. Od roku 1850 patřil Nevděk pod Slavíkovice. V roce 1976 byl spojen s Černíkovem.