I přes velkou zimu se ve středu na klatovském Vodojemu sešli žáci základních škol na oblastním kole soutěže mladých zdravotníků, ve kterém zvítězili žáci ze ZŠ Železná Ruda a ZŠ Janovice nad Úhlavou. Sešlo se 18 družstev z 11 základních škol klatovského okresu.

„Jde o soutěž, které se zúčastňují zdravotnické kroužky ze základních škol. Družstva jsou rozdělena na první a druhý stupeň. Připraveny jsou tři stanoviště poskytování první pomoci, jedno stanoviště s obvazovou technikou a jedno stanoviště s přepravou raněných. Na stanovištích jsou nasimulována různá poranění, s kterými si musí pětičlenné družstvo poradit, jak nejlépe umí. Podle způsobu ošetření pak dostávají body od rozhodčích, kteří jsou u jednotlivých stanovišť. Jsou zde i volná stanoviště, kde vyplňují dopravní testy, historii červeného kříže a skládají puzzle,“ informoval hlavní rozhodčí Jiří Böhm.

Soutěž je připravována proto, aby se ukázaly znalosti dětí, zda umějí dát první pomoc.

„Tyto soutěže se dělají, aby se děti zdokonalily v poskytování první pomoci, protože ji v dnešní době moc neumí. Jsou zde družstva, která mají perfektní znalosti, ale i taková družstva, kterým pacient „umře“ hned na stanovišti, protože neumí poskytnout základní první pomoc, ani zastavit krvácení. Hodně záleží na tom, jak se jim učitelé věnují a jak často kroužek ve škole mají,“ doplnil Böhm.

Některé školy mají zdravotnický kroužek s dlouhou tradicí a je o něj velký zájem.

„Máme kroužek jednou týdně celý rok a scházíme se v něm s 18 dětmi. Na dnešní soutěž jsme jich vybrali pět. Myslím si, že se připravujeme pečlivě, nebo se o to alespoň snažíme. Děláme obvazovou techniku, poskytování první pomoci v různých situacích a další,“ řekla učitelka ze ZŠ v Železné Rudě Jana Prošková, která vede zdravotnický kroužek už 25 let.

Zájem o zdravotnictví dokázala vzbudit i u žáků. „Soutěž mě baví, protože je to můj koníček. Jezdím i na zdravotnický tábor. Moc mi nejdou kvízy, ale nejvíc mě baví transport raněného a obvazová technika,“ prozradila Nikol Podlešáková ze Železné Rudy.

Ale jsou i školy, které se začínají učit až před soutěžemi.

„My jsme začali s přípravou pozdě, začátkem března. Připravovali jsme se jednou týdně dvě vyučovací hodiny. Takže přiznávám, že nejsme tak připravení jako ostatní, kteří mají zdravotnické kroužky celý rok. Děti ale na tuhle soutěž moc chtěly,“ sdělila učitelka ze ZŠ ve Švihově Milada Tomanová.

Uvedení znalostí do praxe posuzovali rozhodčí.

„Řekla bych, že asi to zvládají, ale také ne všichni. Základy většinou znají, nejčastěji zapomínají očistit dutinu ústní a vzít si rukavice. Občas zvolí špatný záklon hlavy. Tato figurína se nedá ošidit, tak je vše poznat. Bohužel se najdou i tací, kterým by zraněný umřel,“ řekla rozhodčí u stanoviště resuscitace Marcela Irhová.

Podobné je to i u dospělých, v autoškolách nejsou znalosti lepší.

„Je to stále stejné, mnoho lidí první pomoc nezná. Přijdou i lidé, kteří se dívají na základy první pomoci a pak řeknou, že to viděli poprvé. Úroveň zdravotních znalostí je vážně minimální,“ uvedla ředitelka závodu a majitelka autoškoly Hana Nejdlová.

Po absolvování všech disciplín se mezi žáky prvního stupně umístila na první příčce ZŠ Železná Ruda, na druhé ZŠ Švihov a na třetí ZŠ Horažďovice Komenského ulice. Mezi žáky druhého stupně první místo obsadila ZŠ Janovice nad Úhlavou, druhém ZŠ Klatovy, Plánická ulice skupina A a třetím ZŠ Klatovy, Plánická ulice skupina B.