„V rámci akce I/27 Štěpánovice – průtah došlo k obnově asfaltového souvrství vozovky v obci a ke sjednocení šířkového uspořádání silnice mezi obrubníky. Upraveny byly také autobusové zálivy a chodníky na území obce. Dále proběhla úprava odvodňovacího systému komunikace a svislého a vodorovného dopravního značení. Součástí stavby jsou i středové dělící ostrůvky, které byly vybudovány na příjezdu a výjezdu z obce. Důvodem pro jejich instalaci je regulace vjezdové rychlosti vozidel na území obce a zvýšení bezpečnosti ve Štěpánovicích,“ uvedl mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Práce ve Štěpánovicích začaly již v minulém roce, kdy byla položena pouze nová kanalizace a vodovod v chodníku. Úpravy vozovky pak byly naplánovány až na rok letošní.

Dokončením průtahu ve Štěpánovicích tak končí i objízdná trasa, která platila pro cestu ve směru na Plzeň. Obec je opět průjezdná bez omezení oběma směry. 

Den s hasiči v Sušici.
Hasiči zaplnili náměstí v Sušici, k vidění byly nové i historické Tatry

Pro Ředitelství silnic a dálnic provedla opravu společnost Silnice Klatovy a.s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou stavby ve výši 25, 5 milionu Kč bez DPH.

I nadále ale na Klatovsku trvá dopraví omezení v Klatovech, kde je zcela uzavřena kvůli rekonstrukci Domažlická ulice. Dále je omezený provoz od Hojsovy Stráže na Špičák, kde se rovněž opravuje komunikace. Zcela uzavřen je stále průjezd Brodem, na což navazuje i uzavírka části Kolince.