Práce by měly začít v květnu a hotovo má být do konce roku. Protože půjde o akci s velkými omezeními komunikace, která je hlavní pro průjezd městem, radnice zvažovala, že by přerušila práce na sezonu. „Technicky to není možné, protože kromě komunikace se budou dělat i nové sítě, kanalizace, plynovod a podobně a podloží by bez konečné povrchové úpravy nápor vozidel nevydrželo,“ vysvětlil starosta Sušice Petr Mottl.

Rozhodli se tak pro rychlejší a náročnější variantu s tím, že maximálně by dodělávali chodníky na jaře.

Objízdná trasa povede Lerchovou ulicí, kde zhoustne provoz. Proto tam bude zvýšen dohled policie. Důvodem je i to, že se v ulici nachází základní škola a základní umělecká škola. „Dohodli jsme se, že uděláme ve spolupráci s městskou policií i Policií ČR opatření tak, aby riziko střetů bylo minimální. Objížďka povede kolem škol, proto bude nutno dbát velké opatrnosti především v ranních a odpoledních hodinách, kdy je tam velká frekvence dětí,“ sdělil Mottl.

Ulice T. G. Masaryka v Sušici.