Skupinu Nemos tvoří obchodní společnosti zabývající se správou, řízením a kultivací zejména zdravotnických zařízení a zajišťuje krizové řízení nemocnic. Dceřiné společnosti: Nemos Plus provozující Nemocnici Ostrov, Nemos Sokolov provozující Nemocnici Sokolov, Nemos Ambulance – síť ambulantních zařízení v Karlovarském kraji, Nemos Medical Private Care – oční laserová operativa a KV – Dent – poliklinika ambulantních specialistů v Karlových Varech.

Město Sušice už má nového strategického partnera, který pomůže tamní nemocnici. Od 1. října bude jejím provozovatelem společnost Nemos Group. Vyřešit má hlavně personální situaci a přislíbila i investice ve výši minimálně 50 milionů korun.

„Chtěli jsme najít perspektivního, dlouhodobého a stabilního provozovatele. Společnost Nemos má historii a tento typ zařízení provozovat umí. Z jednání jsme došli k názoru, že nejlepším kandidátem pro dlouhodobou spolupráci je právě Nemos. Slibujeme si od toho, že nemocnice bude zachována, bude se i dále rozvíjet a zkvalitňovat," řekl Deníku starosta Sušice Petr Mottl.

Smlouvy mezi společností Nemos Group a městem byly podepsány na 25 let s tím, že město bude mít stále informace o rozvoji, investicích i aktuálním dění v nemocnici. „Nájem, který bude společnost platit, je v celkové výši 2,5 milionu korun ročně plus DPH. Po dobu nájmu se společnost zavázala, že bude investovat do zařízení a vybavení nemocnice minimálně 50 milionů korun. Za dobu nájmu to tedy bude okolo 150 milionů korun," vyčíslil starosta.

Další podmínkou pro spolupráci byla garance, že rozsah poskytované péče, který je v nemocnici v tuto chvíli, bude zachován a naopak se bude ještě rozvíjet. „Nic se tedy nebude rušit, nic se neprodává. Jde pouze o změnu nájemce," zdůraznil Mottl.

O sušickou nemocnici projevily zájem čtyři subjekty. Nejlepší podmínky ale nabídl podle starosty Nemos, který vypomohl už před rozhodnutím města o spolupráci. Jeden z lékařů Nemosu je už na interním oddělení.

Jedním ze zájemců byl i Zdravotnický holding Plzeňského kraje. „Téměř nikoho v zastupitelstvu nepřesvědčil, že by byl nejlepším partnerem. Pravděpodobně byla i obava, že by se sušická nemocnice stala jakoby detašovaným pracovištěm Klatovské nemocnice. Nedokázal nám ani personálně vypomoci a nemyslím si, že by to byl dobrý partner," vysvětlil starosta, který je přesvědčen, že se ohledně Nemosu rozhodli správně.

To, že by sušická nemocnice byla při dohodě s krajem spojena s klatovskou, potvrdila i krajská radní pro zdravotnictví Milena Stárková. „Jiná organizační možnost, abychom odpovědně zajistili personál sušické nemocnici, prostě není. Kdybychom chtěli poslat lékaře z Klatov, musel by to být jeden subjekt," vysvětlila Stárková.

Pozitivně vidí rozhodnutí města ředitel sušické nemocnice Vladimír Sloup. „Očekáváme vstup silného strategického partnera, který díky své velikosti dokáže pomoci s řešením některých problémů, které nemocnice má. Jde zejména o problémy personální. Chybí nám lékaři a velká skupina má mnohem lepší možnosti, jak s nimi vyjednávat, jak je získat. Nemos má své pevné a trvalé místo a silnější pozici při vyjednávání s partnery, coby součást větší skupiny. V budoucnosti bychom rádi drželi nejen smluvně garantovaný rozsah péče, ale i bychom služby pro občany chtěli rozšiřovat a zejména v maximální možné míře zkvalitňovat," řekl Deníku Sloup a dodal: „Práva a povinnosti z pracovně-právních vztahů přejdou automaticky na nového provozovatele, jak ostatně stanoví i zákoník práce, takže zaměstnanci mít strach o místa nemusí. Ani nemůže být přechod „zneužit" ke snížení mezd, jak občas slýchám."