Spor mezi obcí Předslav, která je majitelem lesního letního kina Makov, a dlouholetým provozovatelem tohoto areálu Radkem Uhlířem bude muset rozhodnout klatovský soud.

Obec Předslav obnovila po roční odmlce letos v červnu provoz letního kina Makov. Dosud ale neuhradila více než rok starý dluh vůči bývalému provozovateli kina Radku Uhlířovi, který po obci požaduje 300 tisíc korun za zhodnocení majetku kina v době pronájmu a dnes už také další desítky tisíc korun jako příslušenství dluhu. Částku se podnikatel rozhodl po obci vymáhat soudní cestou. Termín soudního řízení ještě nebyl stanoven.

Radek Uhlíř začal kino v Makově provozovat od sezony 2003 poté, co před tím čtyři roky nefungovalo. „Areál byl po převzetí ve velmi špatném stavu. Byl zarostlý, objekty vykradené, bez technického vybavení a s poškozeným jevištěm, parketem, promítací kabinou, toaletami, bufetem, skladem, hledištěm, oplocením a osvětlením areálu,“ popisuje tehdejší stav areálu Uhlíř. „Postupně bylo nutné vše opravit a rekonstruovat. Investoval jsem od jara 2003 do obnovy areálu téměř 900 tisíc korun, k čemuž mohu doložit písemné podklady,“ pokračuje Uhlíř. Ke konci roku 2008 ale oznámila obec Předslav pronajímateli ukončení nájemní smlouvy.

„Nájemní smlouva však obsahovala ujednání, že v případě ukončení smlouvy uhradí majitel kina, tedy obec Předslav, pronajímateli rozdíl ve výši zhodnocení areálu. Obec si objednala posudek, který zhodnotil majetek na 210 tisíc korun. S tím jsme ale nemohli souhlasit a trvali s ohledem na investice na částce minimálně 300 tisíc,“ pokračuje Uhlíř. Tato částka však nebyla přijatelná pro obec Předslav, která zpochybnila vyúčtování investic realizovaných v areálu a usnesením zastupitelstva obce se rozhodla vyplatit Uhlířovi maximálně částku ve výši 130 tisíc korun.

Rozhodne soud

„Protože v posudcích od obce jsou jiné cifry, bylo pro mě navrhované odškodnění neakceptovatelné. Navíc dosud ani zastupitelstvem schválená částka 130 tisíc nebyla po více než roce vyplacena. Proto jsem vypracoval se svým advokátem žalobu a čekáme na soud,“ doplnil informace Uhlíř.

„Nebyli jsme spokojeni s vyúčtováním peněz, které pan Uhlíř údajně do objektu investoval. Proto jsme se rozhodli uznat mu výdaje ve výši 130 tisíc korun a tím celou kauzu ukončit. Ani on se totiž o pronajatý majetek nestaral jak měl, pronajímal ho třetím osobám, byly tam problémy s včasným placením nájmu a stav kina po předání byl naprosto žalostný. On však dál trval na soudním řízení, a proto jsme dosud žádné peníze nevyplatili a čekáme, jak rozhodne nestranný soud. Ať on rozhodne, která ze stran má jaké nároky a povinnosti,“ zhodnotil spor starosta Předslavi Petr Šindelář.

Předslav od loňského převzetí do obnovy kina a celého areálu lesního amfiteátru investovala tři sta tisíc korun. Použity byly z devadesáti procent prostředky ze Státního zemědělského a intervenčního fondu ČR na obnovu areálu amfiteátru i pro pořádání řady kulturních a společenských akcí všeho druhu.