Co je to osteoporóza?
Osteoporóza je onemocnění kostní tkáně, které vede ke zvýšené křehkosti kostí. V důsledku tohoto jevu dochází k četnějším zlomeninám. Často je pro tuto nemoc používáno synonymum „řídnutí kostí“. Osteoporóza typicky postihuje všechny kosti v těle, ale nejčastěji se komplikace, resp. zlomeniny vyskytují v oblasti krčku stehenní kosti a v obratlích. Zlomeniny obratlů pak vedou ke snížení tělesné výšky, k velké bolestivosti a zhoršení celkové hybnosti. Častou komplikací zlomeniny krčku stehenní kosti je imobilizace nemocného. Dlouhodobé upoutání pacienta na lůžko může končit smrtí. Nejen proto je třeba osteoporózu adekvátně léčit a činit maximum v její prevenci.

Komu hrozí osteoporóza?
Osteoporóza může postihnout každého bez ohledu na věk a pohlaví. Nejrizikovější skupinou jsou ženy v období po přechodu, kdy je příčinou vzniku onemocnění pokles pohlavních hormonů. Více ohroženy jsou ty ženy, u kterých se období přechodu dostavilo v relativně nižším věku (pod 45 let), ženy, které začaly pozdě menstruovat, ženy, které nikdy nerodily, a rovněž ženy, v jejichž rodině se choroba již vyskytla. Riziko osteoporózy také zvyšuje kouření, nedostatečná konzumace potravin bohatých na vápník, nedostatek pohybu, nadměrná konzumace alkoholu a kávy.

Rovněž užívání některých léků, zejména glukokortikoidů vede k vyššímu riziku vzniku osteoporózy. Osteoporóza se také vyskytuje jako projev či důsledek jiné choroby či její léčby– typicky u pacientů se systémovými chorobami pojiva (revmatoidní arthritida, systémový lupus erytematodes), s poruchami vstřebávání (např. při chronických zánětech střev, u stavů po operaci žaludku či střev, u jaterních onemocnění), dále u pacientů s hormonálním onemocněním (štítné žlázy, přištitných tělísek, hypofýzy, vaječníků, varlat, prostaty).

Jak se nemoc diagnostikuje?
Diagnózu osteoporózy stanovujeme pomocí tzv. denzitometrie. Tato metoda je blízká klasickému rentgenovému vyšetření s tím rozdílem, že při denzitometrii přístroj vydává mnohem menší záření než klasický rentgen a tak pacient nemá vlastně žádnou radiační zátěž. Pouze u těhotných se tato metoda neprovádí s ohledem na vývoj plodu.

K vyšetření může pacienta doporučit kterýkoli lékař. Vyšetření trvá 10 - 15 minut a je zcela bezbolestné. Pacient si ve spodním prádle lehne na vyšetřovací přístroj, personál mu během vyšetření polohuje končetiny. Standardně se vyšetřuje oblast bederní páteře, kyčelní klouby a někdy předloktí.

Jaká je prevence osteoporózy?
Prevenci osteoporózy je nutné zahájit již v dětství. Cílem prevence je dosáhnout maximálního množství kostní hmoty během dětství a dospívání a v dospělosti bránit ztrátám kostní hmoty a rozvoji sekundární osteoporózy. Základem prevence a léčby jsou následující opatření: dostatečný příjem vápníku v potravě (500- 1000 mg denně), častý pobyt venku a příjem potravy s obsahem vitaminu D ( 800 IU denně), dostatečná fyzická aktivita, udržování přiměřené tělesné hmotnosti. Dále prevence pádů a úrazů a také vyloučení kouření a nadměrné konzumace alkoholu a kofeinu.

Jak se léčí osteoporóza?
Nezbytným základem léčby je vždy vápník a vitamin D. Bez těchto dvou léků by nebylo z čeho kost vybudovat. Další léčba je velice individuální.
Léčba a péče o pacienty s osteoporózou je dlouhodobá, velmi často doživotní.