Akci pořádá sdružení Jaderný odpad – děkujeme, nechceme! i jako memoriál Miloslava Šimka, který v roce 2003 stál u zrodu spolku a byl rovněž jeho čestným prezidentem.

Tradiční letní protestní akce je směřována proti záměru státu plánovat vybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v lokalitě Březový potok v katastrech obcí Pačejov, Maňovice, Olšany, Kvášňovice, Velký Bor a Chanovice.

V cíli v Maňovicích čekalo na účastníky pochodu i další návštěvníky seznámení s aktuální situací ohledně výběru lokality pro úložiště. „Ve všech obcích, kudy vedly tratě letošní protestní akce, byly podepsány petiční archy proti úložišti celkem 887 lidmi. V cíli v Maňovicích starostové všech dotčených obcí deklarovali jednotu v postoji k hlubinnému úložišti, která trvá od roku 2003,“ uvedl předseda sdružení František Kába.

S účastí byli organizátoři spokojeni. „Dorazilo i třicet čtyři účastníků z Německa. Němci sice jezdí pravidelně, ale ne v tak hojném počtu,“ pochvaloval si maňovický starosta Josef Jirsa.