Na tamním náměstí se sešlo několik desítek lidí, kteří se pak vydali k uzavřené průzkumné štole Naděje.

„Účast není příliš vysoká, lidé se v současnosti necítí bezprostředně ohroženi. Vnímají, že se současným ministrem životního prostředí to šlo více „dozelena“ a situace ohledně možné těžby se uklidnila. Jistota ovšem nebude nikdy, je třeba uvědomit si jako zásadní věc, že dokud tady zlato bude, v určitých periodách bude nutné se otázkou možné těžby více či méně zabývat,“ upozornil Málek.

Boj proti možné těžbě zlata v Kašperských Horách začal už v 90. letech, tehdy také vzniklo sdružení Šumava nad zlato, které sobotní akci pořádalo. „V Kašperských Horách mají v současnosti dvě firmy podané celkem tři žádosti o geologické průzkumy. Ministerstvo životního prostředí všechny zamítlo a jedna z firem kvůli zamítnutí podala žalobu,“ popsala současný stav místopředsedkyně sdružení Bohuslava Bernardová. 

Kašperskohorská akce byla letos už třetí v rámci sdružení Čechy nad zlato. „První byla v dubnu ve Vacíkově, kde bráníme možné těžbě v lokalitě Petráčkova hora. Pak byla v Mokrsku, kde jde o Veselý vrch, a třetí je tady v Kašperských Horách. Čechy nad zlato je sdružení právnických osob. Sdružuje Šumavu nad zlato, Brdy nad zlato a sdružení Veselý vrch v Mokrsku. Míst s ložisky zlata, kde by mohla připadat v úvahu těžba je v republice asi patnáct, je to pás od Šumavy po Prahu. Jedno místo je také na severu, ve Zlatých Horách, tam ale obnovu těžby zlata chtějí,“ doplnila Bernardová.

Pravidelným účastníkem protestních akci proti těžbě zlata v Kašperských Horách je i starostka sousedních Nezdic na Šumavě Marie Mráčková. „Relativně je nyní sice klid, ale nemyslím, že to tak bude i v budoucnu, vždy se najde někdo kdo o to zlato bude usilovat, případná těžba by se firmám určitě vyplatila. A obyvatelé Nezdic jsou jednoznačně proti, nás by se to rovněž bezprostředně týkalo,“ řekla Deníku Mráčková. Nezdice na Šumavě ovšem nejsou jedinou ohroženou obcí v okolí Kašperských Hor. „Nepostihuje to pouze Kašperské Hory, ale i sousední obce, například Strašín. Jedno z průzkumných území v naposledy podaných žádostech se táhne z Kašperských Hor přes Radešov a Hartmanice až k Hlavňovicích,“ upozornila Bernardová.

Týž den odpoledne patřilo kašperskohorské náměstí oslavám 25. výročí založení společnosti Kašperskohorské městské lesy. "Nebylo to úplně plánované, ale vyšlo to tak, a ta symbolika se nám líbí. Dlouhodobě říkáme, že chceme jít cestou obnovitelných zdrojů a zeleného „zlata", což jsou naše lesy," podotkl Málek.