Příští týden začínají školákům prázdniny, čas odpočinku, kdy mohou pustit z hlavy učení, přípravu do školy a domácí úkoly. Neplatí to ovšem pro všechny, některé žáky a studenty čekají na konci prázdnin opravné zkoušky. Možnost opravných zkoušek platí pro ty, kteří na konci roku jsou hodnoceni „nedostatečně“ maximálně ze dvou předmětů, pokud je pětek více, žák musí opakovat ročník.

Pro děti, které čekají opravné zkoušky, jsou na prázdniny vypsány vždy dvě konzultace s pedagogem, který žáka daný předmět učil a na konci prázdnin jej bude i zkoušet (spolu s dalšími dvěma členy komise). Tyto konzultace nejsou pro žáky povinné, ve vlastním zájmu by se jich však měli zúčastnit. Podle ředitelů škol děti na konzultace většinou přijdou, často i s rodiči, kterým potom učitel může vysvětlit, na co by se mělo dítě při přípravě na „opravky“ zaměřit, a jak mu pomoci.


Počet žáků s pětkami na vysvědčení v rámci okresu se na jednotlivých školách liší, celkově jsou to přibližně dva žáci ze sta, nejčastěji jsou žáci hodnoceni nedostatečně z matematiky, tedy z klasického „postrachu“ většiny dětí, často se objevují také český jazyk a fyzika.


Opakování ročníku na základní škole je v současné době (od 1. 1. 2005) možné pouze jednou na každém stupni, takže žák, který již jednou propadl na stejném stupni, postupuje do dalšího ročníku i s pětkami. Vícenásobné opakování ročníku na stejném stupni základní školy může ředitel povolit pouze z vážných zdravotních důvodů na základě žádosti zákonného zástupce žáka.


Tento systém má své výhody i nevýhody. „Nevidím v tom žádný problém, neotvírají se věkové nůžky ve třídě, propadlík se nestává kápem mezi výrazně mladšími spolužáky. Na druhou stranu tito žáci mají horší startovní pozici, než ti, kteří ukončí základní vzdělání,“ řekl Deníku Vítězslav Šklebený, ředitel ZŠ Tolstého ul. v Klatovech. Žák, který dvakrát propadl a postupoval dál i s pětkami, má totiž sice ukončenou povinnou školní docházku, ale nemá ukončené základní vzdělání, a tím má podstatně menší výběr učebních oborů. Na nevýhodu poukázal ředitel ZŠ Lerchova ul. v Sušici Čestmír Kříž: „Některým žákům by více opakování prospělo, na některé učební obory vezmou každého a žáci tak nemají žádnou motivaci.“


Větší pozor by si měli dávat studenti středních škol, ti o opakování ročníku musí žádat ředitele školy, který opakování ročníku nemusí povolit. „Ředitel nesmí překročit kapacitu oboru, musím dodržet hygienické předpisy, například nesmí být překročen počet studentů v laboratořích,“ popsal Deníku možné objektivní příčiny zamítnutí žádosti Jiří Dio, ředitel SPŠ Klatovy.


Možnost pouze jednoho propadnutí platí i na nižším stupni gymnázia, který odpovídá 2. stupni základní školy. „Studenti na nižším stupni propadají jednou, pokud by byl někdo na propadnutí vícekrát, asi bychom u takového žáka tlačili na změnu školy,“ řekl Deníku Jiří Šlégl, ředitel klatovského gymnázia.