Podle starosty Nýrska Miloslava Rubáše hrálo ve výběru hlavní roli řešení rampy u panelového domu podél jihovýchodní strany náměstí. „Největší problémy nám dělá technický stav rampy a na ni navazující prostory po zbouraném bývalém zdravotním středisku. Takže jsme vybrali variantu, které podle našeho pohledu řešila nejlépe tu rampu, kde by se mělo s úpravami začít. Pokud jde o plochu po bývalém zdravotním středisku, dvě nebo tři varianty ve studii byly, nicméně to by mohla být právě jedna z věcí, na které se architekt bude ptát občanů,“ vysvětlil Rubáš s tím, že budoucí podoba náměstí by mohla být představena na jaře příštího roku. Právě objekt bývalého zdravotního střediska zbouraný v loňském roce byl obyvateli města hodnocen jako největší problém náměstí. „Místo po zdravotním středisku bych klidně nechal prázdné, šlo by tam vysázet nějaké stromy a udělat parčík s posezením,“ navrhl například Karel Novák z Nýrska.

RAMPA ZŮSTANE

Rampa každopádně kvůli zachování přístupu do panelového domu na náměstí zůstane. „Máme v plánu rozšíření schodů směrem do náměstí, na rozšířených schodech by byla možnost posedět, postát při kulturních akcích a podobně. Na rampu musí navazovat i pochozí plochy, které budeme chtít, aby měly funkci jednak užitnou, aby tam mohli lidí při návštěvě města parkovat, a jednak shromažďovací, aby bylo možné využívat náměstí pro pořádání společenských a kulturních akcí,“ upřesnil Rubáš.

ŘEŠENÍ PROLUKY

Změny se dotknou i proluky v současnosti využívané například pro pouťové atrakce. „Proluka je v soukromém vlastnictví. Jsme samozřejmě v kontaktu s vlastníkem a pokud projektová dokumentace bude smysluplně počítat s využitím těch prostor, je ochoten budoucnost proluky řešit ve spolupráci s městem. Možná tam bude nějaký komerční prostor nebo bytová zástavba, maximálně dvoupodlažní s možností parkovacích ploch, ještě je to otevřené,“ nastínil Rubáš.

Náměstí v nové podobě by se mohli Nýrští dočkat zhruba v horizontu deseti let, s rozprostřením prací na delší časové období je počítáno i vzhledem k nákladům „Pokud jde o náklady, jsme zatím ve fázi studie, takže je lze jen těžko odhadovat. Představa se vyjasní během příštího roku, kdy bude upřesněna finální podoba náměstí. Nicméně v minulých letech, kdy už jsme měli na rekonstrukci náměstí vydáno i stavební povolení, se náklady na úpravy ploch a inženýrské sítě pohybovaly kolem třiceti až čtyřiceti milionů korun. Pokud do toho započítáme i případně vznikající stavby, můžeme se dostat někam k sedmdesáti osmdesáti milionům korun,“ vysvětlil Rubáš.