Tři čtvrtiny řidičů projíždějících Dlouhou Vsí podle výsledku měření překročí v obci „padesátku“. Zlepšení tohoto stavu je jedním z cílů projektu Klidný region, do kterého je prostřednictvím Mikroregionu Šumava – západ zapojeno jedenáct šumavských a pošumavských měst a obcí z Klatovska a Prachaticka. Dalšími součástmi projektu jsou navigační a informační systém pro motoristy a prevence kriminality.

Zklidnění dopravy zajímá velmi Dlouhou Ves a Čachrov. „Při měření v desetidenním období kolem silvestra projelo Dlouhou Vsí čtyřicet tisíc automobilů a 75 procent řidičů překročilo rychlost padesát kilometrů za hodinu. Lépe nedopadlo ani druhé, kontrolní měření, kdy překročilo rychlost také více než 70 procent řidičů. Ze zúčastněných obcí jsme byli druzí nejhorší po Čachrovu, kde rychlost překročilo snad 90 procent aut,“ vysvětlil starosta Dlouhé Vsi Jiří Vichr.

Další části projektu budou sloužit zejména návštěvníkům Šumavy. „Pro motoristy i další návštěvníky Šumavy budou vytvořeny internetové stránky, na kterých bude například předpověď počasí, v zimě pro motoristy varování před náledím, bude možné zjistit třeba i obsazenost parkovišť nebo informace o dopravní situaci. V rámci prevence kriminality bude vytvořen server přístupný Policii ČR, městské policii nebo celní správě. Na ten budou napojené například kamery na parkovištích pro prevenci vykrádání a kradení aut nebo pro sledování odcizených vozidel. To bude možné až do Německa, jde totiž o přeshraniční projekt. Na německé straně je partnerem Bayerisch Eisenstein,“ uvedl k projektu předseda koordinační rady Mikroregionu Šumava – západ Jaroslav Tachovský.

Největší podíl v projektu má město Sušice. „Každý projekt, který pomůže zlepšení dopravně bezpečnostní situace ve městě, je důležitý. Konkrétními opatřeními budou u nás kamery a další monitorovací systémy, které budou řidiče nutit, aby jezdili tak, jak mají. Důležité je, že to není projekt pouze jednoho města, ale celého západu Šumavy. Vzhledem k tomu, že je to hojně navštěvovaná oblast a mnoho návštěvníků je motorizovaných, je zlepšení dopravní bezpečnosti důležité. Tomu napomůže i dopravní informační servis, který je další částí projektu,“ zhodnotil projekt sušický starosta Petr Mottl.

Celkové náklady na projekt budou zhruba čtrnáct milionů korun, Mikroregion Šumava – západ žádá o dotaci z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. „Výše dotace by měla činit zhruba devadesát procent, výsledky bychom měli znát asi do čtrnácti dnů,“ dodal Tachovský.