Základní škola v Lerchově ulici a ZŠ T. G. Masaryka v Sušici zapojily žáky osmých a devátých ročníků do projektu Rubikon. Jeho cílem je přesvědčit školáky o škodlivosti gamblerství.

„Podle ministerstva financí prosázeli Češi v roce 2007 v loteriích a sázkových hrách neuvěřitelných 108,3 miliardy korun. Zároveň stále vzrůstá počet nezletilých, kteří se nekontrolovatelně dostanou do prostředí sázkových aktivit. Pro mnohé z nich se sázení stává každodenní drogou. Únik z takové závislosti je však velmi těžký. Dalším obrovským problémem je zadlužování notorických hráčů. Z dluhů pak mnohdy není cesty. Z tohoto důvodu hledáme cesty, jak přesvědčit naše děti o škodlivosti gamblerství. Jednou z možných cest je účast v projektu Rubikon,“ říká učitelka ze sušické základní školy v Lerchově ulici Dana Smolová, která má účast školy v projektu na starost.

Rubikon chce hlavně posílit právní povědomí dětí a mládeže v oblasti zákona o loteriích a jiných podobných hrách. Měl by také přinést návod k tomu, jak zabránit dětem a nezletilým v přístupu k sázení. V neposlední řadě by měl také rozvíjet kompetence žáků k zodpovědnému rozhodování
„Projekt Rubikon je obdobou projektu Paragraf 11/55, kterého se naši žáci účastnili v předchozích dvou letech a byl zaměřený na prevenci proti kouření a užívání dalších návykových látek,“ dodala Smolová.

A jak bude vlastní projekt realizován v praxi? „Součástí projektu, kterého se zúčastní žáci 8. a 9. tříd především při hodinách občanské výchovy a českého jazyka, bude soutěž pětičlenných třídních týmů, které se koncem března zúčastní školního kola. Vítězné družstvo postoupí do oblastního kola v Klatovech, kde se utkají družstva ze šesti škol, konkrétně ze sušických škol ZŠ Lerchova a ZŠ T. G. Masaryka, ze ZŠ Kolinec, a z klatovských škol ZŠ Masaryka, ZŠ Tolstého a ZŠ Plánická,“ vysvětluje Smolová.

„Formou vědomostní, zábavné a prožitkové soutěže se žáci poměří ve znalosti zákonů a práva, vyzkouší si své možnosti a modelově i sázení. Žáci snad pochopí, jak rychle je možné přijít o těžce naspořené úspory, poznají rizika spojená se sázením. Zároveň budou vedeni k uvědomění si vlastních hodnot,“ dodala.