Na programu jednání budou mít mimo jiné volbu předsedy finančního výboru, volbu členů kontrolního výboru a finančního výboru, pořizování a archivaci videozáznamů ze zasedání zastupitelstva, dotace na obnovu objektů v městské památkové zóně Sušice pro rok 2018, majetkovou agendu, rozpočtová opatření, zřízení funkce městského architekta, informace o významných investicích a opravách nebo odměňování členů zastupitelstva. Zasedání se koná od 16 hodin v sušickém kině.