Od roku 1993, kdy byla v Sušici otevřena profesionální stanice sloužili profesionálové společně s dobrovolnými hasiči v objektu požární zbrojnice Sušice.

„Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje usiloval již od roku 2000, kdy byl okresním úřadem Klatovy bezúplatně převeden objekt bývalých autodílen AČR o jeho kompletní rekonstrukci a vybudování plnohodnotné hasičské stanice,“ uvedl krajský mluvčí hasičů Petr Poncar.

Nový objekt pro hasiče vyjde na zhruba 55 milionů korun. Na konci roku 2020 byl zpracován projekt na rekonstrukci a v červenci 2021 vydáno stavební povolení. Z důvodu pandemie COVID 19 a následného enormního zvyšování cen stavebních materiálů a prací se nepodařilo vysoutěžit dodavatele stavby, protože žádná z firem se nevešla do předpokládaného rozpočtu, který měl HZS k dispozici, a to i po navýšení rozpočtu od Ministerstva vnitra ČR.

Náměstí Sušice.
Více než čtvrtina zastupitelů v Sušici už znovu nekandiduje

Pomohl ale Plzeňský kraj. Rada kraje doporučila poskytnutí mimořádné dotace pro HZS Plzeňského kraje a krajské zastupitelstvo ji na počátku září schválilo, a to ve výši 9 500 000 Kč. Díky finanční pomoci se nyní v nové soutěži na dodavatele stavby již podařilo vybrat stavební firmu. „Uvědomujeme si, jak důležitou roli profesionální hasiči zastávají nejen při zásazích u nehod a požárů. Bez jejich pomoci bychom jen těžko zvládli situaci za covidu. V současné době jsou významnou součástí provozu centra pomoci uprchlíkům, a to už od počátku krize. Proto považujeme za důležité podpořit je tam, kde jejich finanční možnosti dochází. Zázemí, jakým je kvalitní požární stanice by měla být samozřejmostí, kterou podpoříme,“ řekl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.