Prodej dřevní hmoty pocházející z lesů Národního parku Šumava (NPŠ) dozná od počátku roku 2012 výrazných změn. Cílem nového systému je snaha podpořit zpracovatelský průmysl v regionu, vyloučit nepoctivé obchodníky a zároveň tržně reagovat na cenové nabídky od jednotlivých zájemců o dříví z NPŠ. Deník o tom informoval mluvčí NPŠ Pavel Pechoušek.

Zájemci o odkoupení dřeva od Správy NPŠ budou muset nejprve vyplnit registrační formulář a dodají ho poštou nebo osobně do obchodního oddělení parku. „Následně budou tito zájemci zaregistrováni na našich webových stránkách, umožníme jim přístup do našeho systému a uzavřeme s nimi rámcovou kupní smlouvu na rok 2012,“ vysvětlil ředitel parku Jan Stráský.

Každé čtvrtletí se obchodní partneři, kteří budou mít se Správou pa rku sepsanou rámcovou kupní smlouvu, přihlásí na webových stránkách www.npsumava.cz do nabídkového řízení, kde od počátku roku budou reagovat konkrétní cenovou nabídkou. Termín dodání nabídky bude vždy zveřejněn na webových stránkách parku.

„Na základě takto získaných informací a po posouzení příslušnosti obchodního partnera k regionu, množství zpracovaného dřeva, počtu zaměstnanců a platební morálky bude s těmito odběrateli podepsaný čtvrtletní dodatek k rámcové kupní smlouvě, který bude především obsahovat ujednání o množství dle sortimentů a ceník,“ doplnil Pechoušek.

Mezní termín pro vyplnění registračního formuláře je 16. prosince 2011. Přihlásit se je možné samozřejmě i potom – další uzávěrka pro podepsání rámcových smluv je 16. března. Hlásit se do nabídkového řízení ale bude možné až pro další kvartál.

„Nová strategie umožní pružně reagovat na vývoj tržních cen a docílit tak co nejlepšího ekonomického výsledku s respektováním ekologické stability a podpory místního regionu,“ uzavřel Stráský.

V roce 2007, po orkánu Kyrill, se prodalo 581 000 metrů krychlových dřeva, v roce 2008 to bylo 135 000, o rok později pak 250 000 a loni 293 000 metrů krychlových. Zhruba 65 procent dřeva bylo prodáno dřevozpracujícím firmám na Klatovsku, Prachaticku a Českokrumlovsku. Do zemí EU bylo prodáno 14 procent dříví.

Loni tržby parku za prodej dříví různého sortimentu činily přes 364 milionů korun. Náklady s tím související představovaly téměř 378 milionů. Park například do těžby investoval přes 185 milionů korun, do pěstební činnosti téměř 157 milionů korun.