„Ještě před procesím byl u čachrovské tvrze vysvěcen smírčí kříž, postavený ku sblížení a smíření myšlení všech lidí dobré vůle,“ říká za organizátory Václav Zahrádka.

První procesí se konalo již v roce 1896, kdy byla kaplička sv. Anny tehdejším farářem Františkem Bláhovcem obnovena z darů a příspěvků obce, různých spolků, osobností a farníků. Z procesí se stala dlouholetá tradice a na svátek svaté Anny se vždy na Čachrově sešla procesí z Děpoltic, Divišovic a Němčic, která pokračovala ke kapličce, kde byla celebrována mše s ročním posvěcením lesní studánky.

„Bohužel poslední procesí se konalo v r.1957 a poté se u kapličky na svátek svaté Anny konaly pouze nepravidelně příležitostné mše. První obnovené procesí z podnětu občanských sdružení a farnosti se konalo v loňském roce a pro letošní rok byla z darů občanských sdružení (Čachrovské zemské dráhy a Tvrze Čachrov) pořízena korouhev s motivem sv. Anny. Korouhev vysvětil před procesím farář Vendelín Zboroň, který účastníky procesí vedl ke kapličce za zpěvu liturgických písní, modliteb a rozjímání. V kapličce sv. Anny celebroval mši s kázáním a vzpomínkou na sv. Annu a mše byla zakončena zpěvem lidové písně - Na krásné Šumavě,“ dodal Zahrádka.

Procesí se zúčastnilo velké množství lidí, převážně ze širokého okolí. V novodobé tradici se bude pokračovat i v dalších letech. Do dalšího roku budou čachrovské spolky pracovat na obnově přístupové cesty a stavebním obnovení kapličky sv. Anny. K tomu účelu je u farnosti zřízena sbírka.