„Peníze pro nemocnici jsme schválili. Změna, kterou jsem navrhl, souvisela s tím, že si rada zvýšila kontrolu nad čerpáním těchto peněz, a proto budou uvolňovány postupně, vždy na základě žádosti a měsíčního vyúčtování předloženého radě města vedením společnosti,“ uvedl starosta Petr Mottl.

Jednatel nemocnice a radní Pavel Hais upozornil na to, že může být problém s načasováním jednání rady. Ne vždy se bude potřeba financí krýt s jednáním rady. Přesto prošel starostův návrh doplněný podmínkou, i když tomu předcházela pestrá diskuze. „Chápu ty, kdo říkají, že město si dlouhodobě nemůže dovolit dotovat nemocnici takto vysokými příspěvky. Na druhou stranu většina velkých investic do nemocnice byla v roce 2002. V dobrém stavu není ani provoz a procesy. Naším úkolem bylo obnovit zdravotní péči a nyní se zaměříme na optimalizaci a zefektivnění provozu. Bohužel nás zasáhla koronavirová epidemie,“ řekl ředitel Sušické nemocnice Václav Rada.

Dle ředitele má nemocnice v horizontu dvou let na to, aby fungovala bez takto výrazné pomoci od města. Souhlasí i s úpravou čerpání peněz: „Je to naprosto legitimní, když je město majitel a rada plní funkci valné hromady společnosti.“ 

Krajská radní pro zdravotnictví a sušická zastupitelka Milena Stárková předpokládá, že vedení města ví, co dělá, a nenastane situace, kdy nebude na výplaty. „Z debaty byla zřejmá nedůvěra některých zastupitelů ODS a hnutí ANO vůči vedení nemocnice. Dokonce někteří zastupitelé zapomněli v prosinci schválený koncept nemocnice. Domnívám se, že zvolení jednatelé a nemocnice by měli dostat šanci minimálně jeden celý rok,“ sdělila radní.

Nemocnice se vrátila v květnu do plného provozu, rozjela se operativa i ambulantní provozy, které byly v době koronaviru omezeny. Navíc jí byla na základě jednání s krajem a záchrannou službou přidělena spádová oblast s dalšími sedmi tisíci potenciálními pacienty tak, aby vše nezůstalo na Klatovské nemocnici. "Tím se ukazuje, že Sušická nemocnice místo v regionu má. Momentálně nás čekají jednání s pojišťovnami o navýšení záloh a já doufám, že budou úspěšná. Nakonec bych zmínil i kompenzační vyhlášku, kterou připravuje ministerstvo zdravotnictví, a která má nemocnicím nahradit ztráty spojené s koronavirem, ať už na příjmové stránce nebo nákladové stránce. Pokud tohle všechno dobře dopadne, věřím, že naše ztráty nebudou na konci takové, jaké vypadají z dnešního pohledu," dodal ředitel.