O tom, jak v současné době vypadá práce v porodnici a jak se postupuje, když je například rodička pozitivní, jsme si povídali s primářem gynekologicko-porodnického oddělení v Klatovské nemocnici Bohumilem Kunešem (na snímku).

Jak se kvůli koronaviru změnila péče o rodičky?

Na našem oddělení k tomu přistupujeme s co nejmenším dopadem změn na rodičky a novorozence za dodržení všech nutných epidemiologických doporučení. Dodržujeme obecně platná doporučení pro celý nemocniční provoz ve smyslu ochranných prostředků, dezinfekce rukou a omezení kontaktu pacientek mezi sebou, aby se co možná nejvíce zamezilo možnému vzniku infekce v porodnici.

Rodičky jsou na začátku podrobeny dotazníku, který se snaží identifikovat možné riziko koronavirové infekce. Při negativním výsledku je péče totožná jako dříve, při podezření na infekci k pacientce přistupujeme jako k pozitivní do výsledku testu, který je prováděn v režii nemocnice ihned po příchodu na porodní sál.

Jak moc ovlivňují samotný porod koronavirová opatření? Mnohdy tam nemohou být ani otcové…

Snažíme se udržet přítomnost otců u porodu, protože chápeme, že vznik nového života je velký stimul pro každou rodinu a chvíle, na kterou se devět měsíců pár připravuje, by měla být společnou gradací této situace. Návštěvy na oddělení šestinedělí bohužel podléhají epidemiologickému řízení celé nemocnice.

Musí mít rodička při porodu roušku?

Porod vždy přizpůsobíme potřebám rodičky. Ta musí mít komfort u porodu, který není vždy jednoduchou záležitostí. V koncentraci fyzických a psychických sil by mohl být jakýkoli hendikep nepříjemný, proto pokud je rodička negativní na covid, snažíme se být maximálně benevolentní.

Jak se postupuje, když případně rodí žena, která je pozitivní na covid?

Naštěstí do dnešního dne jsme neměli covid pozitivní rodičku. Jestliže by tato rodička přišla k porodu a nepotřebovala by kvůli koronaviru intenzivní péči, porodila by na našem pracovišti za přísných epidemiologických opatření. Naše oddělení je na tuto eventualitu připravené.

Může pozitivní žena kojit?

Pozitivní matka pokračuje v kojení nebo krmení vlastním odstříkaným mlékem za splnění preventivních opatření. Vzhledem k nízké pravděpodobnosti přenosu respiračního viru mateřským mlékem všechny zdravotnické společnosti včetně WHO potvrzují, že covid-19 pozitivní matky mohou kojit. Volba zůstává na matce a rodině.