Historicky první přímá volba prezidenta České republiky v roce 2013 je vyhlášena již na příští pátek a sobotu 11. a 12. ledna, případné druhé kolo je naplánované o dva týdny později na 25. a 26. ledna.

I když první prezidentské volby zatím provázejí problémy spojené s registrací kandidátů, v městech a obcích na Klatovsku se volby připravují podle daného harmonogramu. Podle úředníků se očekává vysoká účast občanů.

Voliči budou prozatím vybírat svého prezidenta z devíti zaregistrovaných kandidátů. A protože soud řeší některé stížnosti spojené s těmito volbami, není týden před konáním prvního kola voleb jisté, zda se volby opravdu uskuteční.

„I když sami nevíme, co bude, přípravy na volby jedou podle daného harmonogramu. Zatím zrušeny nebyly. Do 8. ledna budou distribuovány všem zapsaným voličům volební lístky. Máme proškolené členy volebních komisí, připravená místa, kde budou volební místnosti," řekl Deníku vedoucí odboru vnitřních věcí Městského úřadu v Klatovech Milan Jarošík.

„Žádné problémy s přípravami voleb nemáme. Nebyly ani problémy s tím, sehnat lidi do volebních komisí. Svého práva nominovat své zástupce do volebních komisí využily již tradičně politické strany, zbylé členy jsme pak doplnili z řad lidí, kteří do komisí chodí pravidelně, a nebo ze studentů a důchodců, kteří projevili zájem o tuto práci," potvrdila Alena Čáňová z Městského úřadu v Horažďovicích.

V Klatovech museli na radnici připravit více než 18 tisíc obálek s hlasovacími lístky. V Horažďovicích například „sáčkovali" 4600 obálek s hlasovacími lístky.
„Bylo to trošku hektické období. Volební materiály dorazily těsně před Vánocemi," potvrdila Čáňová.

Občané budou volit většinou na tradičních místech. V Klatovech však bude tentokrát jedna změna. Volební místnost okrsku č. 12, která bývala v ZUŠ v Plánické ulici, bude tentokrát přemístěna do bývalého dominikánského kláštera.

Bát se toho, že nebudou mít kde zvolit svého prezidenta, nemusí mít ani obyvatelé Radkovic u Měčína. Tam budou lidé i tentokrát volit ve stavební buňce. V obci totiž byl uzavřen hostinec a jiná společenská místnost, kde by se volby mohly konat, tam není.

Vysoká účast voličů

Podle odborníků se u prezidentských voleb bude očekávat vysoká účast voličů.

„I na tuto variantu jsme připraveni, a tak v některých větších volebních okrscích budou přidány volební urny i plenty pro úpravu hlasovacích lístků," potvrdil tajemník Městského úřadu v Klatovech Miroslav Šafařík.

Enormní zájem je v těchto dnech na úřadech také o vydání voličského průkazu. Ten občané potřebují, pokud chtějí volit na jiném místě, nežli v místě svého trvalého bydliště.

„O voličský průkaz mohou občané požádat na úřadě v místě svého trvalého bydliště nejpozději ve středu 9. ledna. S tímto průkazem a platným občanských průkazem nebo cestovním pasem se pak volič dostaví do volební místnosti, ve které se rozhodne volit. O vydání voličských průkazů mají zájem nejvíce mladí lidé a studenti," sdělil Šafařík.

Volit prezidenta budou moci osoby, kterým nejpozději v den voleb bude 18 let. „Musí být občany České republiky a k volbám se dostavit s platným dokladem své totožnosti," dodal Jarošík.