„Snažíme se je zaměřit vždy na nějaké vybrané období. V loňském roce to byl přelom 19. a 20. století, kdy jsme chtěli připomenout dobu konce Rakouska-Uherska a počátků první republiky. Ve scénkách se tak objevili například Jiří Stanislav Guth-Jarkovský a další učitelé klatovského gymnázia, architekt Josef Fanta či umělec a bohém Josef Čejka. Letos se zaměříme zejména na přelom 18. a 19. století a na lidi, kteří tehdy naše město poznamenali a ovlivnili,“ uvedl místostarosta Klatov Martin Kříž. Připomenou zrušení jezuitského řádu a existenci klatovského gymnázia, jeho významné studenty Josefa Dobrovského a Václava Matěje Krameria,

napoleonské války a pěstování klatovských karafiátů i klatovského lékaře, učence a spisovatele Karla Slavoje Amerlinga a další. Oživené prohlídky se budou konat stejně jako v loňském roce ve dvou dnech – 15. a 17. srpna.