V transportech Cd 26. 11. 1942 a Ce 30. 11. 1942 bylo z Klatov do Terezína deportováno celkem 1269 Židů, z toho více než 120 z Horažďovic. Před deportací byli soustředěni právě v budově nynější „průmyslovky“.

Na připomínce horažďovických Židů pracuje tamní muzeum dlouhodobě. „Odjezd transportů jsme si připomněli potřetí, chtěli jsme uctít památku židovských obyvatel Horažďovic drobnou pietou. Stejně jako se snažíme v Horažďovicích připomenout čištěním stolpersteinů na výročí Křišťálové noci spoluobčany, kteří bydleli v konkrétních domech, letos jsme dospěli k počtu 41 stolpersteinů. Plánujeme také průvodce po židovských památkách Horažďovic, kde budou zahrnuty právě stolpersteiny, místo bývalé synagogy i nový židovský hřbitov na Loretě,“ informovala vedoucí horažďovického muzea Iva Košatková.