Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: Deník

Co se vám, pane starosto, v posledních letech podařilo?

Mohu hodnotit posledních šest let, kdy jsem ve funkci. Za posledních šest let jsme proinvestovali celkem 31,5 milionu korun, dotace z toho činily 16,4 milionů korun.

Mezi významnější akce patří investice do areálu TJ Sokol, kde se měnila okna, dělala rekonstrukce sociálního zařízení pro sportovce. Dále jsme se zajímali o vodovodní infrastrukturu, kdy jsme měnili vodovodní šoupata, vodovodní řad včetně přípojek, na vodojem jsme připojovali druhý vrt a dělali telemetrii. Vloni jsme vybudovali ještě třetí vrt a požádali jsme o dotaci na jeho připojení a navýšení kapacity vodojemu. Tohle máme v plánu v následujících dvou letech.

Opravovali jsme také silnice, a to v posledních šesti letech za zhruba šest milionů korun, kdy polovina byla hrazena z dotací. Největší akci byla silnice v Bojanovicích, kde jsme završili třicetiletý problém, který se týkal bezpečného přístupu na autobusové zastávky. Podařilo se nám to vyřešit jejich přemístěním a udělat bezpečný přístup, což obyvatelé ocenili. Řidiči si ještě zvykají.

Snažíme se každý rok čerpat dotace z Plzeňského kraje, například právě na opravy silnic, náměstí v Rabí. Věnujeme se i turistické infrastruktuře, kde každý rok doplňujeme posezení, ukazatele, tvoříme klidové místa.

Investovali jste i do hasičů…

Ano, věnovali jsme se i požární ochraně, protože Evropské unie směřovala prostředky do této sféry. Pořídili jsme dodávku, vyměnili starou cisternu za novou Scanii, podařilo se nám dostat dotaci na čtyřkolku. Máme stabilizovanou jednotku a k tomu všemu nám chybí jen hasičská zbrojnice, kterou začneme stavět v březnu. Ta vyjde na zhruba 9,5 milionu a 5,7 milionu Kč máme dotaci. Pořídili jsme také převodem od státu cisternu na pitnou vodu pro nouzové zásobování a dále také převodem nafukovací člun pro výjezdovou jednotku, protože je zde blízko řeka Otava.

Na co se chystáte v letošním roce či dalších letech?

Budeme se věnovat turistické infrastruktuře, kdy pro nás bude nejdůležitější výstavba odstavné plochy záchytného parkoviště pro turisty, protože jejich pohyb nás zásadně ovlivňuje několik měsíců v roce. Hrad navštíví zhruba 60 tisíc lidí a další tisíce přijedou jen do města. Jde o velké množství automobilů a ty stojí všude možně po obci. Nám se podařilo před několika lety zakoupit zhruba hektar pozemku, který je určen právě pro tento účel. Je to i jediné místo, kde je možné parkoviště vybudovat i z pohledu památkářů. Nyní budeme projektovat a zhruba do dvou let bychom chtěli zahájit výstavbu. Parkoviště bude vzdálené zhruba 450 metrů od náměstí. Ve spojitosti s tím budeme řešit i jeho provoz.

Vzhledem k tomu, že budeme letos stavět i hasičskou zbrojnici a zvětšovat vodojem, tak půjde o hlavní akce na tento rok. Kromě toho se snažíme kupovat pozemky v obci i lesní pozemky. Staráme se i o bytové hospodářství, kdy přes 20 bytů.

Do budoucna se budeme zabývat otázkou vodovou v našich dvou obcích Bojanovicích a Čepicích, které pod nás spadají. Určitě nás čeká i řešení odpadních vod.