Největší prioritou je nyní přivést do obce vodu. „Vodovod nám chybí a již několik domácností má problémy s vodním zdrojem a nechávají si i vodu dovážet. V roce 2019 se nám podařilo získat dotaci na vybudování vrtu nad obcí, kde byl nalezen vydatný zdroj nezávadné pitné vody. Investovali jsme do vrtu 606 tisíc korun, na což jsme dostali ze Státního fondu životního prostředí dotaci ve výši 349 tisíc korun. Nyní máme schválenou další dotaci ze stejného fondu ve výši tři miliony korun na vybudování přivaděče vody do obce. Po průtazích se stavebním povolením se uskuteční 6. června výběrové řízení na dodavatele stavby, který přivaděč do obce vybuduje. Zároveň necháváme zpracovávat projekt na rozvody. Voda je priorita a je to asi to jediné, co nám tady schází, protože kanalizaci již obec má, včetně vlastní čistírny,“ uvedl starosta Vřeskovic Jan Krotký.

Další větší investicí bude přestavba ubytovny, kterou obec koupila od tělovýchovné jednoty, což financuje formou splátek. Z ubytovny by měly do budoucna vzniknout byty, ale v současné době ještě není hotová projektová dokumentace.

Kulturní dům je jako nový

V uplynulých letech se podařilo ve Vřeskovicích udělat mnoho. Byla dokončena komunikace v nové zástavbě za 4,4 milionu korun, kterou obec financovala z vlastních zdrojů. Kompletně zrekonstruovali kulturní dům, kde původně plánovali jen opravu odpadů a sociálního zařízení. Ve finále se rekonstrukce dočkal celý objekt včetně vnější fasády, vybudována byla pergola s markýzou, což obec vyšlo na 2,3 milionu korun, s dotací od Plzeňského kraje ve výši 320 tisíc korun. „Další větší akcí byla výměna veřejného osvětlení. Jelikož ČEZ provedl pokládku vedení do země ve zhruba polovině obce, museli jsme řešit nové veřejné osvětlení. Celkové náklady byly necelé dva miliony korun, na což jsme získali dotaci 500 tisíc korun od Plzeňského kraje. Současně bylo nutné vyřešit také veřejný rozhlas, který už je nyní bezdrátový. I na tuto akci se nám podařilo získat dotaci z Plzeňského kraje ve výši 160 tisíc korun,“ sdělil starosta.

Horažďovická padesátka 2022.
Nejstarší pochod v ČR Horažďovická padesátka trhla opět účastnický rekord

Děti si mohou hrát na novém hřišti, kde se vedení obce podařilo ušetřit za práci, jelikož přiložili ruku k dílu otcové dětí a hřiště postavili. „Žádali jsme o dotaci, ale nebyli jsme úspěšní. Náklady byly 356 tisíc korun, ale podařilo se nám zhruba 150 tisíc ušetřit. Pouze přijel technik od dodavatelské firmy, aby dohlížel na stavbu a montáž jednotlivých prvků,“ poznamenal Krotký.

Stromy mají své patrony

Již dvakrát se s obyvateli podařilo vysadit nové stromy. V první etapě se za 209 tisíc korun vysázelo 40 stromů po obci. Každý strom má svého patrona, který ho zasadil a jeho jméno je na cedulce u stromu. V obci jsou nové lípy, duby ve směru na Biřkov a hrušky u hřbitovní zdi. Druhá etapa byla v gesci centra Vřeskováček, kdy bylo v okolí obce vysázeno celkem 44 stromů. Zde byly náklady 240 tisíc korun a na obě akce byla stoprocentní dotace. „Dříve bývala třešňová alej od Vřeskovic až ke Lhovicím, ale nyní už tam stromů moc není, proto jsme se rozhodli vysadit tam 20 třešní, i tak trochu z nostalgie. V tomto místě je hojně využíváno i cyklistické odpočívadlo, u kterého jsou nyní také dvě lípy svobody, které byly vysazeny u příležitosti výročí 100 let vzniku samostatného Československa,“ vysvětlil starosta.

Nezapomíná se také na hasiče, kteří se do konce roku dočkají nového dopravního automobilu značky Ford Transit. Na jeho nákup se podařilo obci získat dotaci ve výši 450 tisíc korun z ministerstva vnitra, 300 tisíc korun má obec přislíbeno z krajského úřadu. S hasiči je spojena i další investice, kterou je oprava bývalé autobusové garáže. Tam bude poté přemístěn cisternový vůz, který se nyní tísní v hasičské zbrojnici. Uvolní tak místo pro nové auto.