Zastupitelstvo obce Mochtín schválilo na svém posledním prosincovém zasedání rozpočtové provizorium ve výši 17,5 milionu korun, což předpokládá další rozvoj obce, stejně jako v loňském roce, kdy se podařilo dokončit obytné zóny v Mochtíně a Srbicích. „Na práce z loňského roku budeme navazovat dalšími investičními akcemi, na které budeme žádat finanční prostředky z různých opěračních programů,“ říká starosta obce Mochtín Jaroslav Kanta.

V souvislosti s tím hodlá obec v roce 2009 pokračovat s prodejem zasíťovaných pozemkových parcel v obytné zóně Mochtín i Srbice. „V Mochtíně máme volných 6 parcel, v Srbicích se nám podařilo obsadit pouze dvě parcely. V případě, že se nám podaří prodat připravené parcely, dojde k návratnosti finančních prostředků vynaložených do jejich inženýrských sítí,“ pokračuje první muž Mochtína a dodává, že v následujícím období by obec chtěla připravit studii dalšího rozvoje všech spádových obcí pro bydlení.

V letošním roce chce Mochtín také pokračovat v opravách základní školy. „Loni se nám podařilo zrekonstruovat školní družinu, a tak se letos chceme pustit do oprav dvou dalších tříd. Zde musíme vyměnit okna, elektroinstalace a osvětlení tříd,“ pokračuje ve výčtu nutných prací starosta.
Dalším záměrem Mochtínských je podání žádostí na zateplení mateřské školy, nová okna, fasády a změny vytápění. Na tyto dvě akce má obec vyčleněno v rozpočtu řádově 3,5 milionu korun.

Obec se snaží zlepšovat také prostředí, kterého využívají místní spolky a občané. „Potřebujeme nezbytně zrekonstruovat a dostavět kabiny v areálu Tělovýchovné jednoty Sokol Mochtín, které jsou již nevyhovující. Jsou zhruba třicet let staré a nevyhovují už ani po stránce hygienické. Na tuto akci žádáme o dotaci ve výši 2 miliony korun, i když rozpočet na stavbu je zhruba 3 miliony. Zbytek budeme muset doplatit z rozpočtu obce,“ míní Kanta.
Jako v každém roce i letos čekají Mochtín podle slov starosty nezbytné opravy a údržby místních komunikací ve výši zhruba 600 tisíc korun.

„Tyto práce musíme dělat každoročně. Naše obec má totiž ve své správě 20 km místních komunikací,“ doplnil informace starosta obce Mochtín Jaroslav Kanta .