Na základní škole v Janovicích nad Úhlavou se učí dvě třídy podle Hejného metody a zároveň na této škole působí certifikovaná lektorka metody, kterou je Lenka Bořánková. Ve škole se pořádají semináře pro učitele i veřejnost, nejbližší se uskuteční 25. února. „Minulých seminářů se zúčastnilo překvapivé množství učitelů, kteří vážili cestu například i z Domažlic. Překvapení pro nás bylo, že z blízkého okolí přijelo méně učitelů, než z jiných regionů. Ze samotných Klatov nedorazil zatím učitel žádný. Ačkoliv je tato metoda v rozpuku, v našem regionu jako by stále přetrvával ve školství strach z nových metod a činností," uvedla Bořánková.

Jelikož v regionu zájem o metodu zatím není, lektoři a tvůrce metody Milan Hejný se zamýšlejí nad tím, jak tuto situaci změnit. Západočeský region se rozhodl podpořit sám Hejný. Chce učitelům nabídnout informace i zkušenosti s jeho metodou ve formě vzdělávací akce. „Za normálních okolností jezdí zájemci o podobnou akci za panem profesorem. V našem regionu se nám ale dostane takové cti, že přijede za námi, a to rovnou na celý týden společně s dalšími lektory. V Úborsku u Janovic nad Úhlavou se totiž uskuteční letní škola. Půjde o pětidenní vzdělávací akci pro učitele, ale mezi účastníky letních škol se najdou i rodiče, či odborná veřejnost. Této akce se mohou zájemci zúčastnit od 16. do 20. srpna," sdělila Bořánková.

Jelikož je o podobné akce v republice velký zájem, museli organizátoři upravit kritéria přihlašování. „V momentě, kdybychom přihlašování otevřeli na webových stránkách všem zájemcům, kapacita letní školy by byla během krátké doby zaplněna. Proto jsme se rozhodli, že cílové skupině, tedy učitelům z našeho regionu, umožníme právo přednostního přihlašování," vysvětlila Bořánková.

Informace o metodě vyučování dle Hejného se můžete dozvědět také 28. února v klatovské knihovně, kde se uskuteční přednáška a beseda o možnostech inovativního vzdělávání (nejen) v Klatovech s názvem Radost z poznávání. Tam zazní také úvodní slova o Hejného matematice. Tuto akci pořádá nově vzniklý Spolek Ratolest ve spolupráci s Městskou knihovnou v Klatovech. „Zde bychom rádi o letní škole také informovali, protože předpokládáme, že právě na besedu by mohli přijít lidé, které tato problematika zajímá," doufá lektorka.
Bližší informace naleznete na webových stránkách www.H-mat.cz. Pokud jste z Klatov a okolí můžete se na letní školu přihlašovat do poloviny března na e-mail: magdalena.hromkova@h-mat.cz. „Na všechny se budeme v létě těšit s mnoha zajímavými semináři, videi a dalšími aktivitami, které vám otevřou dveře do světa Hejného metody. Cena letní školy, která zahrnuje odborné semináře, materiály, ubytování a stravu, bude cca 4500 Kč. Letní škola je akreditována ministerstvem školství. Pevně věřím, že letní školu zaplní učitelé z Klatov a okolí, kteří v budoucnu nabídnou báječnou matematiku našim školákům. A pokud ji nenabídnou, budou o ní alespoň vědět," dodala na závěr Bořánková.