„Jsou dny z historie Klatov, které si připomínáme s radostí, jsou ale i dny, kdy příliš radostně mluvit nejde. Přesto jde o dny, které není možné pominout, které si nemůžeme nepřipomínat. Jsou to většinou milníky v dějinách naší země, ale našeho města, které už by se nikdy opakovat neměly. Ti, co před desítkami let, přinesli oběti žili nejen v našem městě ale i blízkém okolí. Jsou to i oni, kteří se zasloužili o to, že druhé světová válka skončila nakonec vítězstvím těch, kteří chtěli znovu nabít svobodu,“ řekl starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Následovalo položení květin u Singerovy vily, kde v době druhé světové války sídlilo klatovské gestapo.

Katastrofa na jižní Moravě. Moravská Nová Ves na Břeclavsku den po řádění ničivého tornáda.
Lidem na Moravě chtějí pomáhat i lidé z Klatovska, pořádají sbírky