„Při rekonstrukci refektáře jezuitské koleje jsme narazili u stěny, k níž se přimyká těleso komína, na starou zřejmě středověkou studnu. Je 12,3 m hluboká a 1,9 m široká. Je v ní zhruba 30 cm vody. Její rozměry naznačují, že muselo jít původně o venkovní studnu. Na místě dnešní jezuitské koleje byly kdysi měšťanské domy, ty v roce 1579 vyhořely. Částečným „spáleništěm“ ono místo bylo zřejmě ještě v roce 1636, kdy do Klatov jezuité přišli. Koncem 17. století jezuité na tomto místě vybudovali svoji kolej,“ uvedl místostarosta Klatov Václav Chroust.

O studni dle jeho slov nevěděli, ale zřejmě si její existence byli vědomi vojáci, kteří tyto prostory užívali do konce roku 1990. Ve studni totiž našli láhve od piva, evidentně z 20. století.

Rekonstrukci jezuitského refektáře včetně tzv. ambitové chodby, pěti kluboven a nezbytného technického a sociální zázemí provádí město Klatovy. Rozpočet projektu přesahuje 31 milionů korun, na akci přispěl Plzeňský kraj částkou osm milionů korun. „Vzniká zde víceúčelové kulturní a společenské centrum. Bude zde možné konat koncerty, přednášky, výstavy, nejrůznější společenské akce včetně sympozií, ale též i zasedání zastupitelstva. Předpokládáme dokončení prací do listopadu 2019,“ sdělil Chroust s tím, že kromě studny jsme objevili i zajímavé kamenné barokní ostění dveří, barokní výlevku či niky.

Opravy jezuitské koleje v Klatovech.Zdroj: MěÚ Klatovy

Ilustrační foto
Ošetřovali zlomené nohy a ruce