„V rámci obnovy zahrady byly vybudovány dvě velké pískové plochy s dřevěným molem a třídírnou materiálů. Na jeden z kopců je instalována terénní skluzavka, na jiné kuláče ve svahu, balanční stezka a nory v terénu. Soustava korýtek s nádrží a vodní šnek bude dětem sloužit v letních měsících pro hru s vodou,“ uvedla ředitelka klatovských mateřských škol Jitka Luňáková.

Kromě zmiňovaného byly na zahradu vysazeny i nové keře a stromy. Při výsadbě se zapotili i mnozí rodiče, které těšilo, že se mohou podílet na krásnější zahradě pro jejich děti.

Nová zahrada pomůže dětem k výuce o přírodě. „Na vzdělávání máme zpracovaný program EVO, který se prolíná celým rokem výchovně-vzdělávacích prací na třídě. Učitelky s dětmi pracují s přírodninami, chodí do přírody, povídají si o zvířátkách. Budeme mít k dispozici i vyvýšené záhony, kde budeme s dětmi pěstovat rostliny, pozorovat jejich růst a starat se o ně. Přínosem jsou i vodní prvky, kde si děti budou moci hrát s vodou. Součástí pískoviště je třídírna materiálu, kterou budou děti využívat k volné hře,“ popsala aktivity zástupkyně pro pracoviště MŠ Máchova Andrea Čížková, která neskrývala nadšení z nové zahrady: „Jsme moc rádi, protože herní prvky, které zde byly, už nevyhovovaly a dosluhovaly. Jsme tak velice vděční, hlavně za terénní modulace, protože kopečky jsou úplně úžasné.“

Úprava zahrady je spolufinancována z dotace Státního fondu životního prostředí ČR částkou 500 tisíc Kč.