„Tyto prohlídky jsme pojali jako průřez historií města. Připomněli jsme si všechna období na několika příbězích lidí, kteří v Klatovech žili nebo byli s naším městem spojeni. Nahlédli jsme do doby těsně před založením města, do doby baroka, renesance, dvakrát jsme se ocitli v 19. století a nechyběla ani doba husitská,“ shrnul jeden z průvodců Martin Kříž. Druhým byl Pavel Koura. Prohlídky se budou konat ještě v sobotu, ale v pátek na ně zbývalo posledních pár vstupenek.

Nemocnice v Horažďovicích
V Horažďovicích stoupl počet nakažených koronavirem