Převod nemocnice se uskutečnil formou prodeje části závodu za symbolickou jednu korunu. Nemocnice na městskou společnost přešla po vypořádání všech závazků a její hospodaření bude začínat bez jakékoliv dluhové zátěže od nuly.

Nově má na starosti vedení nemocnice nový management v čele s Václavem Radou. NEMOS Sokolov novému vedení nabídl i do budoucna pomoc a maximální součinnost. „Naším prvotním cílem je stabilizace provozu tak, abychom i nadále zajistili dostupnou a kvalitní zdravotní péči lidem z města i celého regionu střední Šumavy. V první řadě musíme najít chybějící lékaře na interní lůžkové oddělení, jehož fungování je fakticky pozastaveno,“ uvedl Rada.

Chtějí se ale zaměřit i na ekonomickou stránku. „Přestože město přislíbilo finanční výpomoc na tento a příští rok, nelze na ní spoléhat do nekonečna,“ sdělil Rada.

Nemocnice se musí podle Rady postavit na vlastní nohy.

Nemocnice se dlouhodobě potýká s nedostatkem odborného personálu. Právě z toho důvodu se během letních měsíců omezil provoz lůžkového interního oddělení. Nové vedení má v plánu obnovit jeho provoz nejpozději od ledna 2020.

Čas vyjednávání o převodu nemocnice nebyl pro hledání nových posil zrovna příznivý. Převzetí nemocnice je ale signálem, že město bere svůj závazek vážně a bude se náboru nových posil intenzivně věnovat. „Nemocnici jsme se snažili předat pečlivě a s velkou mírou provozního detailu, abychom novému vedení usnadnili rozjezd. Nové vedení ví, že musí připravit dlouhodobě udržitelný koncept provozu nemocnice a sdělit ho zaměstnancům a veřejnosti. Měli by umět využít znalost místních poměrů a lepší vyjednávací pozici směrem k městskému zastupitelstvu i vedení Plzeňského kraje, než jsme měli my jako soukromý subjekt,“ uvedla jednatelka NEMOS Sokolov Barbora Vaculíková.

Nyní je v nemocnici v nepřetržitém provozu zajištěno poskytování pohotovostní služby pro děti i dospělé, funguje chirurgická pohotovostní služba. V nemocnici je moderní oddělení následné péče, interní ambulance, specializované ambulance a rehabilitační péče.