Prvotní datum byl 30. června, poté 1. srpen a nyní 1. září. Mělo by jít již o finální datum, na kterém se na mimořádném jednání domluvili zastupitelé města.

Důvodem dvouměsíčního posunu byla potřeba dořešení majetkového vypořádání a převodu všech agend na nového provozovatele, kterým bude městská společnost Sušická nemocnice s. r. o.

V nejbližších dnech podepíše Sušická nemocnice s. r. o. a Nemos Sokolov, který nyní nemocnici provozuje, smlouvu o převzetí provozu. „S městskou společností jsme podmínky převodu intenzivně řešili. Byly dohodnuty principy převodu i vzájemného finančního vypořádání, včetně vypořádání zásob a majetku. Nyní je potřeba celý proces dokončit, aby se stabilizovala personální situace a zaměstnanci nemocnice i pacienti získali jistotu dalšího fungování nemocnice,“ řekla mluvčí Nemos Sokolov Lenka Holá.

Nyní je v nemocnici zajištěno poskytování pohotovostní služby pro děti i dospělé.

Funguje i chirurgická pohotovostní služba. Bohužel je nadále velký problém provozu interního oddělení, kde stále chybí personál, proto je funguje v omezeném rozsahu. Proto je stále hlavním úkolem sehnat nové lidi a obnovit provoz oddělení. Ostatní oddělení nemocnice poskytují péči bez omezení.„Naším prvořadým cílem bude přesvědčit zaměstnance, že práce v nemocnici má jasnou perspektivu. Chtěl bych všem moc poděkovat za jejich práci a trpělivost. Zároveň musíme zintenzivnit nábor nového zdravotnického personálu, především lékařů na interní oddělení,“ sdělil jednatel Sušické nemocnice s. r. o. a budoucí ředitel nemocnice Václav Rada.

V začátcích má nové společnosti pomoci i finanční částka, kterou v červnu zastupitelstvo města schválilo ve výši 22 milionů Kč. Ty jsou určeny na provoz a stabilizaci nemocnice po převzetí.