Hotovo bude do konce měsíce srpna. Původní termíny byly již 30. června a 1. srpna.

HLEDAJÍ PERSONÁL

Řízení provozu nemocnice přejde od 1. září na jednatele městské společnosti Sušická nemocnice s. r. o. a ředitelem nemocnice se stane Václav Rada. Po vzájemné dohodě s Nemos Sokolov se mohou zaměstnanci nemocnice v oblasti provozních záležitostí obracet též na nové vedení. „Jsme rádi, že se nám podařilo celý proces převzetí nemocnice v Sušici úspěšně završit. Nyní je naším prvořadým úkolem vylepšit personální situaci a motivovat stávající zaměstnance v nemocnici. Chceme jim dát jasnou vizi, že naše nemocnice má zajištěnou budoucnost,“ řekl Rada.

Součástí dohody je i majetkové vypořádání. Uzavření smlouvy předcházelo odsouhlasení celého procesu zastupitelstvem města. „Proces předání provozu nemocnice zdárně pokročil do své finální fáze. Obě zúčastněné strany dělají maximum, aby předání bylo dokončeno bez problémů a co nejdříve a nemocnice se mohla zaměřit na svou prvořadou funkci, kterou je poskytování kvalitní zdravotní péče obyvatelům Sušicka,“ uvedla mluvčí Nemos Sokolov Lenka Holá.

INTERNA JE STÁLE OMEZENA

V současné době je v nemocnici v nepřetržitém provozu zajištěno poskytování pohotovostní služby pro děti i dospělé, dále v nemocnici funguje chirurgická pohotovostní služba. Interní oddělení je z personálních důvodů provozováno v omezeném rozsahu. Ostatní oddělení nemocnice poskytují péči bez omezení.