Nakupujte pouze legální zábavní pyrotechniku, která je opatřena českým návodem, jak postupovat při manipulaci s ní, který striktně dodržujte. Ve stáncích byste měli obdržet pouze pyrotechniku s prvním stupněm nebezpečnosti, vyšší třídy zábavní pyrotechniky nakupujte v kamenných obchodech a pouze tehdy, jestli je vám více než osmnáct let.

Se zábavní pyrotechnikou manipulujte zásadně na otevřeném prostranství podle návodu, dbejte přitom na své zdraví i na zdraví kolem stojících osob, dávejte pozor, abyste nevhodným odpálením nezasáhli něčí majetek, zaparkovaná auta, střechy nebo otevřená okna domů, keře, stromy, aby pak nedošlo k následnému požáru, rozbití oken výbušninou.

Nejvyšší typy zábavní pyrotechniky se logicky nesmí používat v uzavřených prostorách, ale ani v blízkosti nemocnic, dětských zařízení, škol, domovů důchodců, ozdravoven, ani při sportovních akcích.