Národní kolo třetího ročníku soutěže dovedností u čtyřletého studijního oboru mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov se konalo v Sušici na náměstí.

„S touto soutěží přišla naše Střední odborná škola a střední odborné učiliště v Sušici (SOŠ a SOU), neboť v tomto oboru nebyla soutěž nikde pořádána. Připravujeme ji společně se školským krajským úřadem Plzeň. Jde o soutěž, kde jsou montovány a sestavovány elektrotechnická zařízení na cvičných panelech. Do tohoto ročníku bylo přihlášeno celkem deset škol z celé republiky, které tento obor vyučují. Když jsme začínali, tak bylo šest soutěžních družstev, takže jsme rádi, že se počet zvyšuje. Přijeli například žáci ze škol z Hradce Králové, Brna, Olomouce, Plzně, Chebu, Kolína a další, “ informoval vedoucí učitel odborného výcviku SOŠ a SOU Sušice Stanislav Rosenzweig.

Soutěž je určena výhradně pro studenty třetích ročníků. „Myslíme si, že mladší ještě nemají takové zkušenosti a čtvrťáci mají maturity. Další pravidlem je, že soutěžícím nesmí být více než 19 let. Soutěž je plánována jako dvoudenní, žáci mají stanoveno dvanáct pracovních hodin, jednu hodinu dělali znalostní test. Poté nastoupí hodnotitelská komise, která je složena z nezávislých členů. Všichni soutěžící jsou odměněni balíčky od sponzorů a pro první tři místa jsou připraveny hodnotné ceny. Vítěz ještě navíc získává putovní pohár, pokud se nějaké škole podaří vyhrát třikrát za sebou, tak pohár v té dané škole zůstane,“ dodal Rosenzweig.

Soutěžící se mohou také stát budoucími zaměstnanci firmy, která se podílí na této akci. „Spolupracujeme se sušickou školou už do prvního ročníku. Naše firma se snaží škole pomoci v tom, aby děti které vychází ze školy, měly nějaké znalosti a nějaký přehled. Aby dostaly zkušenost, jak se co dělá. Dalším důvodem je i to, že si tím děláme nábory do vlastních řad. Chtěli jsme také touto akcí přiblížit obor obyvatelům Sušice, z toho důvodu jsme stan dali k radnici, aby se lidé mohli přijít podívat,“ řekl zástupce sponzorské firmy Systherm Jan Mařík.

Studentům se soutěž líbila, jen je trápila zima. „Je to tady docela dobré, ale určitě by to bylo lepší někde v učebně. Je tady zima a i ty dráty by byly pohyblivější, ale dá se to. Věříme si tak na první místo od konce. Ne, tak první asi nebudeme, ale to třetí by jsme dát mohli,“ sdělil s úsměvem Pavel Novák z Olomouce.

„My soutěžíme za Kolín, docela se nám tady líbí, jen kdyby bylo větší teplo. U nás byl před čtyřmi roky tenhle obor nový, tak jsme si ho vybrali a baví nás to,“ uvedl Tomáš Prokeš.

Po dvou dnech soutěžení a práce se na Městském úřadě v Sušici konalo slavnostní vyhlášení výsledků. První místo obsadila Sušice, druhé Brno a na třetím skončil Hradec Králové.

Soutěž učilišť v Sušici