V rámci vzpomínky byla rovněž odhalena vzpomínková lavička válečných veteránů umístěna vedle sochy před dragounskými kasárnami. Odhalení připravila Společnost pro moderní dějiny Klatovska ve spolupráci se 142. praporem oprav Armády České republiky a městem Klatovy.

V prosinci uplynulo 90 let od smrti prvorepublikového státníka a trojnásobného ministerského předsedy Antonína Švehly. Klatovy si ho připomněly důstojným pietním aktem u jeho sochy a vzpomínkovým podvečerem.

„Švehlova socha od Jakuba Obrovského byla dle všech pramenů první sochou předsedy agrární strany po jeho smrti v celém Československu. Cesta k jejímu odhalení 15. dubna 1934 byla lemována na jedné straně horečnou aktivitou klatovských, aby se vše stihlo k výročí Švehlova narození, na druhé straně téměř zoufalstvím sochaře z šibeničního termínu dokončení,“ uvedl klatovský historik Lukáš Kopecký.

Špičák.
Aprílové počasí. Předpověď meteorologů vyšla a Šumavu zasypal sníh

Snaha Klatov o trvalou vzpomínku na zesnulého státníka vzešla z řad místní vojenské posádky. Tehdy 13. prosince 1933 se sešla klatovská městská rada a na programu byl ohlas na Švehlovu smrt. Starosta Adolf Nevláčil pronesl smuteční projev a již 16. prosince, 4 dny po Švehlově smrti, potvrdil T. G. Masaryk svým podpisem čestný název klatovské vojenské jednotky – 4. jezdecký pluk „Antonína Švehly“.

„Ihned po Vánocích požádal právě jezdecký pluk 4, aby mohl v kasárnách postaviti Švehlovo poprsí. Rada mu k tomu dala svolení. Události se pak rozeběhly rychlým tempem dále. Dne 10. ledna rada projednala a následně schválila návrh velitele jednotky, plukovníka Dostála, aby městská kasárna a ulice k nim vedoucí byly pojmenovány „Antonína Švehly“,“ sdělil Kopecký.

Následně 9. února 1934 na základě předchozích aktivit vojáků a městské rady schválilo zastupitelstvo pojmenování městských kasáren na „Antonína Švehly“. Ulice nesla název do časů protektorátních, kdy dostala název Vrbova, který přetrval dodnes.

Mistrovství Chodska v pečení prasat.
Domažlicemi voněla pečená prasata, nejvíce chutnal pašík od Postřekovské střely

Iniciátor celé akce byl již jmenovaný generál Josef Dostál. „Dostál 8. září 1917 vstoupil do ruských legií. V armádě zůstal i po vzniku republiky, v roce 1930 byl jmenován velitelem 4. jezdeckého pluku v Klatovech v hodnosti podplukovníka. Navázal úzké styky s ředitelem Hospodářské školy Františkem Machníkem, s nímž ho nakonec pojilo ryzí osobní přátelství, nejen přes vojenské otázky, ale též v otázce jezdecké. Dostál se stal jednou z nejvýraznějších klatovských osobností 1. republiky. V roce 1937 byl povýšen do hodnosti generála a jmenován přednostou jezdeckého oddělení ministerstva národní obrany. Za protektorátu se stal vůdčí osobností klatovského odboje. Byl 29. dubna 1943 zatčen a 27. září 1944 odsouzen drážďanským lidovým soudem k trestu smrti za velezradu. Dne 13. dubna 1945 byl poblíž Lipska nejspíše zastřelen. Požehnání pro tvorbu sochy pak Dostálovi podle vzpomínek sochaře Jakuba Obrovského dala Švehlova dcera Helena, manželka ministra vnitra Josefa Černého,“ připomněl generála Kopecký.

Při slavnostním odhalení sochy zazněly projevy zazněly proslovy poslance Františka Machníka, ministra národní obrany Bohumíra Bradáče, generálního tajemníka agrární strany Rudolfa Berana a poslance Juraje Slávika. Následovalo defilé 4. jezdeckého pluku před pomníkem a vše bylo zakončeno promenádním koncertem hudby pěšího pluku 18 na klatovském náměstí.

Kamennou svatbu oslavili nedávno manželé Marie a Zdeněk Královi z Chodského Újezda.
Byla to láska od školních let. Manželé Královi jsou svoji už 65 let

Socha je dílem Jakuba Obrovského (23. 12. 1882 - 31. 3. 1949). Podílel se na vytváření prvních československých poštovních známek, je autorem například sochy Vraždící Odysseus, nebo památníku selských bouří v Chlumci nad Cidlinou. Na olympijských hrách v Los Angeles v roce 1932 získal bronzovou medaili za sochu Odysseus. Socha ministerského předsedy v Klatovech má nezvyklou podobu tříčtvrtěpostavy, po kolena zapuštěné v soklu. Vychází ze známé oficiální fotografie Švehly jako ministerského předsedy v obleku s tuhým límečkem a vázankou.

Stejně jako mnoho dalších soch čekalo i tu Švehlovu přesouvání. „Na svém místě stála až do léta roku 1940, kdy byly stejně spolu s mnohými dalšími klatovskými připomínkami 1. republiky uložena do zdejšího muzea. V červnu 1943 měla být socha na příkaz okresního úřadu odvezena na sběr kovů, ale to se podle všeho nestalo a tak se v muzeu dočkala nejen konce války, ale přežila tu i 40 let rudé totality. V roce 1992 došlo k jejímu znovuosazení před klatovskými kasárnami. Iniciativa vzešla od Svazu klatovských dragounů. Odhalena byla 30. května 1992 tehdejším ministrem hospodářství Karlem Dybou. Na realizaci celé akce se podílely Svaz klatovských dragounů, muzeum, město, okresní úřad. Socha byla též prohlášena za kulturní památku,“ popsal Kopecký.

Procházka od Železné Rudy ke kapli na Girglhof a zpět.
Při procházce k jezerům můžete sledovat, jak majitel opravuje kapli na Girglhofu

Po Švehlovy byla pojmenována také škola. Dne 4. října 1934 propůjčil Zemský výbor klatovské Hospodářské škole název Zemské zemědělské školy Švehlovy v Klatovech. „Jméno nedávno zesnulého předsedy vlády, předsedy agrární strany, muže 28. října 1918 a jednoho z největších československých státníků v názvu školy, to byla pro školu a Františka Machníka samotného obrovská pocta. Machník Antonína Švehlu velmi ctil a v ředitelském bytě ve škole měl i jeho velký obraz. Po nedávném přejmenování klatovského jezdeckého pluku, se tak město karafiátů se Švehlou symbolicky ještě víc spojilo. Pod jednotný název spadala Zemská vyšší hospodářská škola, Zemská odborná škola hospodářská, Zemská jednoroční hospodyňská škola a Zemědělská poradna,“ doplnil informace Kopecký.