Město Klatovy bude mít vedle moderních interaktivních katakomb další unikát. Prosklený prampouch, který spojí bývalou jezuitskou kolej a jezuitské gymnázium v Balbínově ulici. Město Klatovy tento projekt zadalo přední světové architektce pracující v Londýně, Evě Jiřičné, která byla dlouholetou partnerkou architekta Jana Kaplického.

„Prampouch čili spojovací chodba tu již v minulosti byla. Jsou o ní zprávy z let 1705 až 1709, kdy zde vznikla. Tehdy měla za úkol spojit obě církevní budovy a umožnit tak rychlý přesun jezuitů,“ říká místostarosta města Klatovy a předseda občanského sdružení Klatovské katakomby Václav Chroust.
Kdy historická spojnice mezi budovami zanikla, se přesně neví. Oba objekty byly v průběhu staletí různě upravovány a přestavovány, a tak zpráva o zániku spojnice zapadla bez povšimnutí do propadliště dějin.

„Pro skleněnou lávku v moderním duchu jsme se rozhodli okamžitě. Náš záměr jsme projednali jak na městě, tak ve sdružení, ale i s památkáři. Nebyly proti tomu žádné námitky. Když jsme pak viděli návrhy oslovených architektů, prampouch z ateliéru Evy Jiřičné nás okamžitě nadchnul. Jsme rádi, že budeme mít dílo paní Jiřičné v Klatovech,“ pokračuje Chroust. Město v poslední době nově opravilo budovu bývalé koleje a připravilo i další projekty v prostorách jezuitského gymnázia, které bychom chtěli společně s katakombami a jezuitským kostelem Nepo〜skvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce nabízet turistům jako atrakci,“ dodal Chroust.

Práce na výstavbě prampouchu začnou v září. Dokončeny by měly být před oficiálním otevřením katakomb na podzim letošního roku. Cena stavby a pořízení projektové dokumentace jsou spočítány na 1,5 milionu korun.

Klatovská radnice se negativních reakcí veřejnosti na moderní pojetí chodby nebojí a doufá, že veřejnost tuto stavbu přijme. Přesto určité hlasy z lidu na radnici očekávají. Jedním z kritiků je předseda Přátel české historie v Klatovech Ivan Rubáš. „Určitě jsem jako občan Klatov pro to, aby byl obnoven prampouch spojující obě budovy. Nejsem ale nakloněn modernímu vzhledu, jaký zamýšlí město Klatovy. Město by mělo postavit chodbu v historickém duchu, aby nekazila vzhled historického centra Klatov,“doplnil informace Rubáš.