„Jde o úpravy šířkového uspořádání silnice a chodníků v úseku Niederleho – U Plynárny, úpravu železničního přejezdu a křižovatek s ulicemi U Plynárny a Čechova. Součástí je stavební vyznačení parkovacího pruhu v úseku od ulice U Plynárny po ulici Podhůrecká. V celé délce bude upravena šířka vozovky na sedm metrů a zřízen parkovací pruh,“ uvedl vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda.

Do 23. října bude mezi ulicemi Jungmannova a Niederleho jednosměrný provoz, a to ve směru od Jungmannovy ulice. Objízdná trasa pro opačný směr bude vedena po souběžných komunikacích (Domažlická a Tolstého ulice). V době od 24. do 30. října bude v tomto úseku úplná uzavírka z důvodu konečné úpravy povrchů. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Pouť ve Štěpánovicích u Klatov.
PODÍVEJTE SE: Deštivou pouť vylepšili svými výkony malí hasiči