Podle prvotních informací bylo nejvíce zasaženo Sušicko a Janovicko. „V Janovicích byl vysoko překročen třetí povodňový stupeň. Na některých místech jsme museli evakuovat lidi, například právě u Janovic zůstali v laguně vody uvězněni dva dospělí a dvě děti. Ráno jsme zachraňovali pětadvacet ovcí v Poborovicích," popsal stav krajský řídící důstojník hasičů Miroslav Moule, podle něhož jen za noc hasiči zasahovali na desítkách míst. Podle nepotvrzených zpráv evakuovali hasiči kemp ve Velkých Hydčicích u řeky Otavy u Horažďovic, kde v tu dobu spalo asi padesát rekreantů, a dva dětské tábory v regionu.

V tuto dobu na mnoha místech čerpají vodu, nebo se přípravují na příchod další povodňové vlny, která by mohla udeřit v noci z neděle na pondělí.

V Kalu v době návštěvy Deníku lidé zoufale pozorovali stoupající vodu, neboť právě v této vesnici voda hodně škodila při povodních před sedmi lety. „Když to vidím, mám znovu před očima tu hrůzu. S pomocí známých jsme nastěhovali do patra vše, co jsme mohli, a teď s hrůzou čekáme, co bude dál,“ řekla dopoledne jedna z obyvatelek obce.

„Celou noc jsme se nezastavili. V Tajanově, Lubech i na dalších místech jsme čerpali vodu a stavěli na ohrožená místa pytle s pískem. V pracích pokračujeme i během neděle,“ uvedl velitel SDH Klatovy Pavel Lajpold.

V neděli v poledne byl na Úhlavě v Tajanově stále vyhlášen stav ohrožení, pohotovost byla vyhlášena na Ostružné v Kolinci a bdělost na Otavě v Sušici. Všechny řeky klesaly.

Ještě horší situace je na jihu Čech, kde si povodňová situaci vyžádala vyhlášení stavu nebezpečí. Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola stav nebezpečí vyhlásil dnes v 10.00 pro obce s rozšířenou působností Písek, Prachatice, Strakonice a Vodňany. Trvat bude až do půlnoci 5. července. Hejtman vyhlašuje stav nebezpečí z důvodu bezprostředního ohrožení životů, zdraví a majetku a k vytvoření podmínek pro provádění záchranných a likvidačních prací a plnění neodkladných úkolů spojených s řešením krizové situace nastalé v důsledku dosažených třetích stupňů povodňové aktivity na tocích Malše, Blanice, Volyňka, Otava, Bezdravský Netolický a Zlatý potok. Povodňové orgány obcí nejsou schopny zajistit veškeré nutné úkony z tohoto stavu vyplývající.

„O vyhlášení stavu nebezpeční bude okamžitě informována vláda, sousední kraje a samozřejmě ty obce s rozšířenou působností, kterých se to týká,“ uvedl hejtman Zimola.

AKTUALIZOVÁNO: neděle 16:30

Třetí stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení stále trvá na Úhlavě v Tajanově, hladina zatím neklesá, stav ohrožení má trvat až do pondělí. První stupeň povodňové aktivity – bdělost trvá na Otavě v Sušici, stejný stav je v Kolinci na Ostružné, kde ovšem hladina řeky klesá.

AKTUALIZOVÁNO: neděle 20:40

Úhlava v Tajanově klesá, v pondělí ráno se přepokládá 1. stupeň, v noci z pondělí na úterý má stoupnout opět na 2. stupeň povodňové aktivity. Otava v Sušici se drží kolem 1. stupně, stupeň bdělost platí stále také v Kolinci na Ostružné.

AKTUALIZOVÁNO: pondělí 13:30

Po dopoledním poklesu se Úhlava v Tajanově vrátila na druhý stupeň - pohotovost. Ostružná v Kolinci pomalu klesá, platí stále první stupeň povodňové aktivity, Otava v Sušici klesla na normální stav už v neděli odpoledne a její hladina stále pomalu klesá.