Mnozí z poutníků měli příležitost poprvé zhlédnout repliku před lety zcizené strašínské madony.

V sobotu 8. září Strašínští ve svém kostele Narození Panny Marie uvítali profesora Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Martina Weise, který sloužil první poutní mši svatou a ve svém kázání poutavě přiblížil principy mariánské úcty křesťanského východu.

Poutní procesí ve Strašíně.

Nedělní dopoledne ozdobilo procesí s korouhvemi a madonou, které doprovázela sušická dechová hudba Solovačka a do něhož se významně zapojili kapucínští terciáři ze Sušice a okolí. Hlavní poutní mši svatou celebroval místní duchovní správce Petr Koutský z Horažďovic. Mimo jiné připomněl práci všech těch, kteří se zasloužili o přípravu této poutní slavnosti. Zvláště ocenil umění a obětavost zpěváků a hudebníků souboru Academiae Mariae Sanctae, kteří pod vedením sbormistra a dirigenta Jakuba Waldmanna pro tuto příležitost nastudovali Missu brevis in D Wolfganga Amadea Mozarta. Soubor sdružuje amatérské ale i profesionální pěvce a muzikanty z Prahy ale i z pošumavského okolí – ze Strašína, Kašperských Hor, Sušice a Klatov. Hlavní své úsilí toto hudební těleso nyní věnuje hudebnímu zkrášlení hlavních svátečních a poutních bohoslužeb právě ve Strašíně.

Vladimír Horpeniak