Vlčí potok v Jíně na Švihovsku se konečně dočká svého vyčištění. Koryto potoka, které protéká přímo obcí, je hustě zarostlé vrbami a olšemi vysokými i osm metrů a dalšími náletovými dřevinami. Město Švihov, kam Jíno spádově patří, již řadu let bojuje za jeho vyčištění. Nakonec si potok vyčistí sami občané.

„Na stav toku jsme pravidelně upozorňovali vodohospodářskou správu. Na úřadě máme spousty dopisů i posudků, ve kterých informujeme o jeho kritickém stavu. Jsou tu i zprávy protipovodňové komise,“ potvrzuje tajemník Městského úřadu Švihov Zdeněk Urbánek.

„Potok se v obci naposledy čistil asi v roce 2001. To zachránilo Jíno před povodní v roce 2002, kdy koryto ustálo nával vody. Kdyby voda přišla nyní, zaplavila by nás. Nemá kudy téct. Stromy by jistě nadělaly různé hráze a voda by si razila cestu jinudy,“ zlobí se obyvatelé Jína Josef Bauer a Václav Jedlička.

Po dohodě s městem zařadila Zemědělská a vodohospodářská správa – oblast povodí Vltavy, pracoviště Klatovy do plánu na rok 2010 údržbu daného úseku. Nic se ale nestalo i přesto, že mělo jít pouze o vyřezání porostu a vyčištění průtočného profilu koryta. Ke konci roku 2010 ale Zemědělská a vodohospodářská správa zanikla. Správu vodního toku převzalo Povodí Vltavy a s ním město Švihov vede další jednání.

„Povodí jsme doporučili zájemce, který se nabídl, že by pro ně potok vyčistil. Ten ale nakonec z technických důvodů od svého záměru ustoupil. Nakonec ale naše město dostalo souhlas k tomu, že potok v Jíně můžeme sami vlastními silami vyčistit. Požádám tedy o pomoc dobrovolné hasiče a vyřežeme si potok sami. Vše bychom chtěli stihnout do konce března, tedy do konce vegetačního klidu,“ informoval starosta Švihova Václav Petrus.

„Nemůžeme dál čekat. Nálety v potoce rychle rostou a houstnou. Potok je v době dešťů hodně nebezpečný a při každých větších přívalech vody s hrůzou čekáme, co se stane,“ dodává starosta.

Kamenné koryto bylo v Jíně vybudováno po ničivých povodních v roce 1889 a v následujících letech, kdy Jíno patřilo mezi nepostiženější obce v regionu. Při jedné z nich dokonce v obci zhaslo 25 lidských životů a zničeno bylo několik domů. Kamenné koryto pak obec od povodní vždy ochránilo.

„Aby ochrana před velkou vodou byla funkční, musí být koryto potoka čisté. Naši předci na to dbali,“ dodávají strachující se občané.

Ti ale o tom, že se potok bude konečně čistit, slyší z různých stran již řadu let, a tak jsou i k aktuální informaci zdrženliví.