Klatovy, Plzeň - Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP) ČR pro Plzeňský kraj zajišťuje bezplatné odborné sociální poradenství osobám se zdravotním postižením, seniorům, rodičům dětí se zdravotním postižením, opatrovníkům osob zbavených způsobilosti k právním úkonům a také dalším rodinným příslušníkům a pečujícím osobám.

„Můžeme pomoci například při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Poradíme při řešení nepříznivé sociální situace, při vyřizování dávek státní sociální podpory, důchodů, při vyřizování dávek a výhod pro osoby se zdravotním postižením. Také při vyřizování příspěvku na péči a všeho, co s ním souvisí. Pomůžeme najít vhodné sociální služby v regionu. Nabízíme také pomoc s uzavíráním a náležitostmi smluv o poskytování sociální služby. Poskytujeme také poradenství při výběru vhodné rehabilitační a kompenzační pomůcky. Jsme kontaktním místem pro projekty Euroklíč, Handy Card, Izip, Program mobility pro všechny. Také poskytujeme poradenství v otázkách bezbariérovosti,“ sdělila poradkyně poradny NRZP ČR pro Plzeňský kraj Lenka Buriánová.

Poradnu najdete ve Vídeňské ulici 9 v Klatovech, a to každý sudý čtvrtek od 8 do 11 hodin. Navštívit můžete také poradnu v Plzni, kde sídlí na náměstí Republiky 28 v Pasáži Slávie (Čas), vchod A, č. 218a nebo kontaktovat prostřednictvím e-mailu poradnaplzen@nrzp.cz nebo na telefonním čísle 736 751 217. Více informací najdete na stránkách www.nrzp.cz.