Uložilo vedení města a odboru rozvoje města zajistit veškeré přípravné práce na projektu, tak aby město mohlo podat žádost o dotaci z Programu „Výstavba podporovaných bytů, pečovatelské byty“ v roce 2013. „Pečovatelské byty by byly určeny seniorům se službami, které by jim byly poskytovány. Podporované byty by mohly sloužit například osobám, které pobírají pouze sociální dávky nebo lidem, kteří byli propuštěni z výkonu trestu,“ vysvětlil starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Dále zastupitelé schválili mimořádnou dotaci Basketbalovému klubu Klatovy ve výši 150 tisíc korun na nákup nového agregátu do sportovní haly ve Voříškově ulici v Klatovech.