„Slyšeli jsme, že se mezi lidmi něco o rušení pošty povídá, ale nemáme žádné oficiální informace,“ říká tajemník Městského úřadu ve Švihově Zdeněk Urbánek.

Na pobočce České pošty ve Švihově se nám k informacím, které v regionu kolují , nechtěl nikdo vyjádřit.

„Pokud by mělo dojít k nějakému rušení pošty v malých městech, byla by to katastrofa. Nedovedu si představit, jak by lidé třeba z Měčínska jezdili pro dopisy nebo s balíkem až do Klatov,“ popisuje starosta Měčína Stanislav Skala.

„Už nyní jsou problémy s tím, vyzvednout si úřední dopis nebo balík, pokud vás doma nezastihne poštovní doručovatelka. Musíme do Měčína nebo do Švihova,“ říká Petr Ježek z obce Kbel, která poštou spadá do Švihova.

„Na poštu do Klatov se mladí lidé dostanou. Většina jich tímto směrem jezdí za prací. Horší by to bylo s důchodci. Spojení je totiž minimální,“ říká Iveta Petržalková z Třebýciny.

„Musím obyvatele Švihovska a Měčínska uklidnit. Rušení pobočky České pošty ve Švihově se nekoná. V naší společnosti dochází sice k některým změnám, ty však nebudou mít na naše zákazníky žádný dopad. Společnost plánuje určitou centralizaci našich tří a půl tisíce poboček v republice, ale zájmem České pošty je zkvalitnění poskytovaných služeb. Občané tedy budou i nadále využívat pobočky České pošty ve Švihově, podávat tam dopisy, balíky, prostě vše bude tak, jak jsou dosud zvyklí. Jedinou změnou bude to, že dojde ke změnám poštovních doručovatelek. Ty totiž do terénu nebudou vyjíždět ze Švihova, ale z centrály v Klatovech,“ říká mluvčí České pošty Dita Václavíková.

„Ani poštovní doručovatelky se nemusejí obávat toho, že by přišly tím, že budou spadat pod Klatovy, o práci. Může se stát, že jim bude změněna oblast, ale určitě se nepočítá s tím, že by došlo k propouštění našich zaměstnanců, ba naopak,“ doplnila informace Václavíková.

K uvedeným změnám u České pošty dojde od dubna příštího roku.

„Prozatím se plánované změny v personálních změnách týkají pouze pošty ve Švihově. Vše ale může být během týdne úplně jinak, protože nová struktura společnosti se stále vyvíjí a upravuje. Služby pro zákazníky však nebudou tímto nijak dotčeny,“ doplnila informace mluvčí.