Osoby v krizi, rodiny s dětmi, oběti domácího násilí, osoby ohrožené závislostí, děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené rizikovým způsobem života, senioři a zdravotně postižení lidé. Pro tyto skupiny lidí jsou určeny služby Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, která působí při Městském ústavu sociálních služeb v Klatovech a sídlí v Balbínově ulici v Klatovech.

„Poskytujeme odborné sociální poradenství se zaměřením na podporu klienta v obtížné situaci a pomáháme klientovi naučit se zvládat životní krize a problémy vlastními silami. Naše kapacita je 250 klientů. Kdokoliv, kdo by měl zájem se stát naším klientem, nás může kontaktovat osobně, telefonicky nebo mailem," řekla Deníku vedoucí poradny Svatava Vítková.

Mezi služby, které poradna poskytuje, patří například psychologické poradenství, odborné sociální poradenství, poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech a v dalších oblastech. Všechny tyto služby jsou poskytovány zdarma.

Nyní poradna nabízí dva nové kurzy. Jde o trénování paměti a nácvik potřebných dovedností a komunikace pro uplatnění na trhu práce. „Kurzy nejsou věkově omezeny, takže je může využít každý, od studenta po seniora. Kurzy můžeme provozovat ve skupinách, pokud se přihlásí větší počet lidí, nebo i individuálně, protože ne každý se chce učit před jinými lidmi. Vždy půjde o ucelený počet hodin na jeden kurz s rozložením jeden a půl hodiny týdně. Tyto  kurzy jsou nabízeny za minimální úhradu 40 korun za setkání s tím, že ženy na mateřské dovolené, absolventi, občané s průkazem ZTP a senioři zaplatí zvýhodněnou částku 30 korun," informovala Vítková.

Do kurzu trénování paměti se můžete přihlásit už nyní a do kurzu nácviku potřebných dovedností a komunikace pro uplatnění na trhu práce od druhé poloviny května.

Na měsíc červen připravujeme téma finanční gramotnost. Pokud byste měli jakékoliv otázky týkající se tohoto tématu, napište nám je na e-mail Klatovského deníku: redakce.klatovy@denik.cz.