Dvakrát měsíčně slouží i lidem z Klatovska Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP), která zajišťuje bezplatné odborné sociální poradenství osobám se zdravotním postižením, seniorům, rodičům dětí se zdravotním postižením, opatrovníkům osob zbavených způsobilosti k právním úkonům a také dalším rodinným příslušníkům a pečujícím osobám.

Deník o tom informovala Lenka Buriánová z Poradny NRZP ČR pro Plzeňský kraj. „Můžeme pomoci například při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Poradíme při řešení nepříznivé sociální situace, při vyřizování dávek státní sociální podpory, důchodů, při vyřizování dávek a výhod pro osoby se zdravotním postižením. Také při vyřizování příspěvku na péči a všeho, co s ním souvisí. Pomůžeme najít vhodné sociální služby v regionu. Nabízíme také pomoc s uzavíráním a náležitostmi smluv o poskytování sociální služby,“ uvedla Buriánová a dodala, že poradna poskytuje také poradenství při výběru vhodné rehabilitační a kompenzační pomůcky. Zároveň je kontaktním místem pro projekty Euroklíč, Handy Card, Izip, Program mobility pro všechny. Také poskytuje poradenství v otázkách bezbariérovosti. „Najdete nás v klatovské Vídeňské ulici č. 9, a to každý sudý čtvrtek od 8 do 11 hodin. Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím e-mailu poradnaplzen@nrzp.cz nebo volat na telefonní číslo 736 751 217,“ dodala Buriánová.