Město Klatovy každoročně pořádá Klatovský klášterní bazar, což je charitativní záležitost, kdy městská rada pravidelně určuje, komu půjde výtěžek. „Tentokrát byla vybrána služba rané péče Diakonie ČCE. Podařilo se nám vybrat více než 93 tisíc korun v rámci bazaru a částku 94 tisíc přidalo město. Jsme rádi, že se tato služba bude na Klatovsku rozvíjet, a věřím, že pomůcky, které budou zakoupeny, budou sloužit dobře svému účelu,“ řekl místostarosta Martin Kříž.

Nákup pomůcek kvituje i místostarosta Václav Chroust, který má k tomu tématu blízko. „Jsem velmi rád, že taková služba u nás v Klatovech existuje a my ji můžeme jako město podpořit. Mám osobní zkušenost, jelikož mám doma báječného chlapce, který měl určité problémy při startu, a věřím, že bychom využili samozřejmě toho, co nyní raná péče nabízí. Věřím, že to bude pomáhat dalším a dalším dětem. I když platí, že ideální by bylo, kdyby služba byla k dispozici, pomůcky k mání, ale nemusela se příliš využívat,“ uvedl Chroust.

Zdroj: Daniela Loudová

Raná péče je služba, která pomáhá rodinám poté, co zjistí, že se děťátko narodilo s nějakým postižením nebo je ohrožené postižením. V rámci služby rané péče je nabízena komplexní pomoc. „Naše raná péče je zaměřená na rodiny s dětmi do sedmi let s pohybovým a mentálním postižením, s poruchami komunikace, s poruchami autistického spektra a podobně. Mezi našimi dětmi je jich hodně, které mohou použít rehabilitační pomůcky, tak jsme velmi rádi za dar od města a nakoupíme pomůcky, které pomohou dětem lépe poznávat svět či pomohou rodičům o dítě lépe pečovat. Například toaletní pomůcky, polohovací zařízení a podobně,“ sdělila za ranou péči v Klatovech Pavla Foster Skalová.

Nové pomůcky rozšíří nabídku pomůckovny, kde si mohou rodiče pomůcku půjčit, vyzkoušet na dva tři měsíce, zda děťátku vyhovuje, a pokud zjistí, že jim vyhovuje, tak jim v rámci rané péče pracovnice pomohou sehnat peníze, například z nadačních fondů a podobně. Jde o pomůcky, které nejsou hrazené bohužel pojišťovnami a jsou velmi nákladné.

Klášterní bazar v Klatovech v prosinci loňského roku, připomeňte si:

Služba rané péče se neodehrává v žádné ambulanci, ale jde o terénní službu čili pracovnice do rodin dojíždějí. Pokud by měla rodina zájem pomoc využít, může je kontaktovat na stránkách www.rana-pece.cz.