Klatovští policisté uspořádali tuto akci k uctění památky četníka Josefa Němejce a dalších příslušníků četnictva na Klatovsku, ale i v rámci oslav 20 let vzniku Policie ČR.
„Je to v historii první pietní akt na Klatovsku. Je to takový pohled do historie a připomenutí bezpečnostních sborů za první republiky, za protektorátu a poté Sboru národní bezpečnosti, který vznikl v roce 1945, které působily před Policií ČR. V podstatě chceme uctít památku Josefa Němejce a ostatních četníků, kteří na Klatovsku od roku 1918 do roku 1945 sloužili. Manželka Josefa Němejce, která se aktu také zúčastnila, nám poskytla spoustu informací o jeho služebním životě, takže jsme ho vzali jako hlavní osobu oslavy,“ sdělil akci organizující policista Miloš Skořepa.

„Chceme uctít i další četníky, kteří byli členy stráže obrany státu a padli v roce 1938 při bojích s německými ordnery, nebo četníky, kteří padli za války ať už pro svou odbojovou činnost nebo v koncentračních táborech. Pátráme po pozůstalých, pamětníkách a archivních materiálech, hlavně fotografiích, protože těch je strašně málo, abychom přiřadili co nejvíce četníkům k jejich jménu i tvář. Uvítáme proto jakýkoliv poznatek o bývalých četnících. V případě, že se nám podaří dát dohromady životopisy dalších četníků, chystáme i další takové vzpomínkové akce. Dokonce vznikla i myšlenka vybudovat v Klatovech na hřbitově pomník, kde by se ukládali všichni četníci, a vzniklo by tak pietní místo četnictva a policie přímo v Klatovech,“ dodal Skořepa.

Aktu se zúčastnili i příslušníci Četnické pátrací stanice Praha, jejíž jeden z členů měl přesnou repliku uniformy Josefa Němejce. Ti vypálili slavnostní salvu a na hrob Josefa Němejce byl položen věnec.

„Je to první akce na zavlekovském hřbitově. Jsem rád, že nás policie oslovila, protože si myslím, že policie i četnictvo patřily a patří k občanům, chránícím jejich majetek a bezpečnost, i když ne vždy jsou vztahy k policii kladné,“ řekl starosta Zavlekova Vladislav Vaňourek.

Pro Zavlekov je Josef Němejec významnou osobností. „Jeho manželka pochází ze Skránčič, které patří pod Zavlekov, a její manžel je na hřbitově v Zavlekově pochovaný. Policie se rozhodla pro pietu, protože je to 20 let, co zemřel, a vlastně i 20 let, co vznikla Policie ČR,“ doplnil starosta.