Na celém Klatovsku jsou myslivecké hony v plném proudu. I v letošním roce musí však myslivci očekávat namátkové kontroly Policie ČR zaměřené na účastníky honů, při nichž budou kontrolovány potřebné doklady a zákaz konzumace alkoholu před lovem a v jeho průběhu. „Na Klatovsku začaly hony už během měsíce září. Do současné chvíle bylo provedeno 12 namátkových kontrol mysliveckých sdružení,“ informoval Josef Švec z okresního policejního ředitelství v Klatovech.


„Odpovědnost za dodržení všech pravidel má vedoucí honu, což bývá nejčastěji myslivecký hospodář. Ten musí upozornit myslivce na dodržování všech pravidel bezpečného zacházení se zbraní a případné hříšníky potrestat vyloučením z honu s náležitým komentářem. Vedoucí honu je rovněž povinen před zahájením vypracovat seznam střelců a honců, zkontrolovat platnost zbrojních průkazů, průkazů zbraní, lovecké lístky a také doklady o povinném pojištění lovců. Zákaz požívání alkoholu a neúčast na honu osob mladších 15 let je dnes již samozřejmostí,“ říká Jiří Šilha z Českomoravské myslivecké jednoty.

Kontroly

„Během letošních kontrol byla u 181 myslivců provedena kontrola zbraně a u 61 myslivců pak kontrola na alkohol. Žádné závady však nebyly zjištěny,“ pokračuje Švec. Závažné prohřešky při mysliveckých akcích nebyly shledány policisty ani v minulém roce. Podle Josefa Švece se neobjevil žádný případ účastníka honu, který by před akcí požil alkoholické nápoje.


„Společný lov je vždy velkou společenskou událostí. U nás v Plánici máme za sebou jeden hon na bažanty, který se konal minulý týden. Letos nás ještě čekají hony na černou zvěř. Vždy se snažíme dodržovat všechny předpisy. Dbáme také na dodržovaní všech mysliveckých tradic a rituálů, a to nejen v oblékání, ale i v organizaci honů. Závěrečný výřad s tradiční poctou ulovené zvěři je prostě zážitkem pro všechny účastníky. Vždycky to honu dodá tu správnou sváteční atmosféru. Nezapomínáme ani na poslední leč s mysliveckým soudem,“ říká Milan Vojta, místopředseda Mysliveckého sdružení v Plánici.